Coronavirus / COVID-19

Wat valt u op? - Case reports samenhang COVID-19 en neurologie

n de nieuwsbrief van 30 maart is aan de leden gevraagd: wilt u de neurologische ziektebeelden die u ziet in samenhang met COVID-19 aan ons melden, zodat we een landelijk overzicht kunnen opstellen en daarmee elkaar kunnen informeren?

We hebben diverse reacties ontvangen. Op het ledendeel van de website kunt u deze lezen.