Informatie over NVN

Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van het zenuwstelsel of van de spieren. De vereniging doet dit bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen, het verrichten van visitaties en het verzorgen van nascholing.

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476886.

Vanaf 1 januari 2015 is de Federatie Medisch Specialisten (FMS) van start gegaan. De Wetenschappelijke Verenigingen (WVen) vormen hiermee tezamen een federatieve organisatie van medisch specialisten in Nederland. De WVen blijven als ledenorganisaties bestaan maar op de terreinen van kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en communicatie is overgegaan tot een formeel samenwerkingsverband.

Wat biedt deze website? 
De website bestaat uit een publiek en een ledendeel. Het publieke gedeelte bevat informatie over neurologische aandoeningen en het werk van de vereniging. Leden kunnen inloggen op het besloten deel van de website. Daar vinden zij vakinhoudelijke informatie.

Lid worden?
Bent u nog geen lid? Neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog nodigen wij van harte uit zich aan te melden als lid. U leest meer over de voordelen van het lidmaatschap op de website

Patiëntenvoorlichting
De NVN geeft patiëntenvoorlichting over neurologische aandoeningen en behandelingen. Kijk hiervoor op de homepage van onze website. Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

Geschiedenis NVN
Klik hier voor de geschiedenis van de NVN.