Informatie over NVN

Bestuur

Het bestuur van de NVN bestaat uit vijf leden en drie adviserend leden. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur belast met de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NVN. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Leden
Dr. G.E.M. (George) Kienstra, voorzitter
Dr. E.J. (Ewoud) van Dijk, vice-voorzitter (en waarnemend secretaris)
Dr. E.M. (Edo) Hoogerwaard, portefeuille Kwaliteit
M.F. (Mirjam) Roesdi, penningmeester

Adviseurs
H. (Rik) Reinink,(namens de VAAN)
Dr. T.W.M. (Dianne) Raaijmakers (namens de BBC)
Prof. dr. H.W. (Henk) Berendse (namens het Consilium Neurologicum)

Ondersteuning vanuit het bureau
J.S. (Jennifer) Huizer, directeur
M.E. (Marjolein) van Kalles, adjunct directeur