Informatie over NVN

Statuten

De statuten zijn gewijzigd vastgesteld in de Extra Algemene Ledenvergadering van 18 december 2014.