Informatie over NVN

Statuten

Deze statuten van de NVN zijn vastgesteld op 17 augustus 2020.