Lid worden

Informatie

Kosten lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap van de NVN bedraagt voor 2018 voor gewone leden (neurologen) € 1315,- In de contributie is het lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten (€ 526,44) verdisconteerd. Daarnaast is in de contributie een bedrag van € 98,- opgenomen voor de uitvoering van de kwaliteitsvisitaties. 

Artsen in opleiding tot neuroloog, agnio/anios, physician assistants en verpleegkundig specialisten betalen voor het NVN-lidmaatschap voor 2018 € 352,-.

Voordelen NVN-lidmaatschap:

 • toegang tot het besloten deel van de website
 • maandelijkse nieuwsbrief per e-mail
 • elk kwartaal een themanieuwsbrief (Kwaliteit, BBC, Opleiding)
 • verenigingstijdschrift De Neuroloog 
 • wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN)     
 • lidmaatschap European Academy of Neurology (EAN)
 • korting op deelnamekosten NVN-nascholingscursussen (Biemond Cursussen)
 • gereduceerd tarief voor deelname aan de jaarlijkse NVN-Wetenschapsdagen
 • gereduceerd tarief voor de e-learning acute neurologie
 • jaarlijkse toets voor neurologen
 • jaarlijkse toets voor aios (en neurologen)
 • deelname aan de kwaliteitsvisitatie*
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijke onderwijsdagen voor aios
 • gratis plaatsen van vacatures op de website
 • digitaal portfolio voor aios neurologie
 • ondersteuning door het bureau van de NVN
 • aios-leden worden automatisch lid van de Vereniging arts-assistent Neurologie (VAAN

* De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een neuroloog die niet lid is van de NVN bedragen € 2.000, excl. btw.  

Aios-leden kunnen ook lid worden van De Jonge Specialist.

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij het bureau van de NVN te worden ingediend. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Meer informatie is te vinden in de statuten.

Senior lidmaatschap
Gewone leden van 65 jaar en ouder óf leden die gebruik maken van een wettelijke regeling tot vervroegde uittreding en voordien onafgebroken tien jaar lid zijn geweest, kunnen desgewenst aanspraak maken op een vermindering van de contributie. Zij behouden hun rechten als gewoon lid. Degenen die hiervan gebruik willen maken, dienen dit vóór 1 december schriftelijk aan het bureau van de NVN kenbaar te maken.

Huishoudelijk reglement en statuten
Klik hier voor het huishoudelijk reglement en de statuten van de NVN.