Lid worden

Informatie

Kosten lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap van de NVN bedraagt voor 2019 voor gewone leden (neurologen) € 1.418,- In de contributie is het lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten (€ 541,71) verdisconteerd. In een factsheet wordt weergegeven waar deze bijdrage 'naar toe gaat'.
Daarnaast is in de contributie een bedrag van € 98,- opgenomen voor de uitvoering van de kwaliteitsvisitaties. 

Artsen in opleiding tot neuroloog, agnio/anios, physician assistants en verpleegkundig specialisten betalen voor het NVN-lidmaatschap voor 2019 € 394,-.

Voordelen NVN-lidmaatschap:

 • toegang tot het besloten deel van de website
 • maandelijkse nieuwsbrief per e-mail
 • elk kwartaal een themanieuwsbrief (Kwaliteit, BBC, Opleiding)
 • verenigingstijdschrift De Neuroloog 
 • wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN)     
 • lidmaatschap European Academy of Neurology (EAN)
 • korting op deelnamekosten NVN-nascholingscursussen (Biemond Cursussen)
 • gereduceerd tarief voor deelname aan de jaarlijkse NVN-Wetenschapsdagen
 • gereduceerd tarief voor de e-learning acute neurologie
 • jaarlijkse toets voor neurologen
 • jaarlijkse toets voor aios (en neurologen)
 • deelname aan de kwaliteitsvisitatie*
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijke onderwijsdagen voor aios
 • gratis plaatsen van vacatures op de website
 • digitaal portfolio voor aios neurologie
 • ondersteuning door het bureau van de NVN
 • aios-leden worden automatisch lid van de Vereniging arts-assistent Neurologie (VAAN

* De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een neuroloog die niet lid is van de NVN bedragen € 2.000,- excl. btw. De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een seniorlid van de NVN bedragen € 490,- excl. btw.

Aios-leden kunnen ook lid worden van De Jonge Specialist.

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij het bureau van de NVN te worden ingediend. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Meer informatie is te vinden in de statuten.

Senior lidmaatschap
Gewone leden die na hun pensioen niet meer praktiserend zijn, kunnen indien zij dit wensen en dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur, aanspraak maken op het senior lidmaatschap. Senior leden die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, en voordien onafgebroken tien jaar lid zijn geweest van de vereniging, kunnen, indien zij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur, aanspraak maken op nihilstelling van de contributie. 

Verzoeken tot wijzigingen in categorie van het lidmaatschap dienen vóór 1 december van een kalenderjaar in het bezit van het bestuur te zijn, waarna wijziging ingaat op de eerste januari van het volgende kalenderjaar. Verzoeken tot wijzigingen die na 1 december worden ontvangen, gaan in op de eerste januari van het kalenderjaar daarop.

Voor senior leden geldt dat zij niet meer automatisch lid zijn van de Federatie medisch specialisten en dus ook geen gebruik meer kunnen maken van de (juridische)dienstverlening. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren kunnen deelnemen aan de speciaal opgerichte stichting SOVAFVia de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Vanaf 1 januari 2018 betalen zij
€ 210,57. Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. V
oor meer informatie en aanmelden bij de Stichting SOVAF kunt u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar telefoonnummer
088-505 34 34.

Huishoudelijk reglement en statuten
Klik hier voor het huishoudelijk reglement en de statuten van de NVN.