Wetenschapsprijzen

Dr. Jan Meerwaldt stichting

Ter nagedachtenis aan Dr. J.D. Meerwaldt, neuroloog (1946-1988), werd de Dr. Jan Meerwaldt Stichting in het leven geroepen met de bedoeling klinisch neurologisch onderzoek van Nederlandse assistent-neurologen en neurologen te bevorderen.

De Dr. Jan Meerwaldt Stichting kent twee activiteiten. Ten eerste looft de Stichting tweejaarlijks een prijs uit (voor een proefschrift of een reeks artikelen, van een neuroloog of arts-assistent jonger dan 40 jaar). Ten tweede is er het reisstipendium voor jonge neurologen.

De Stichting stelt hiermee neurologen en assistent-neurologen in staat ervaring op te doen in het buitenland, voor een tijdelijk verblijf in een buitenlandse onderzoeksinstelling. Zij dienen daartoe in viervoud in te zenden:

  • een motivering, een onderzoeksplan en een begroting voor een buitenlands verblijf
  • een kort curriculum vitae, een lijst met publicaties

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar vereniging@neurologie.nl 

Meer informatie hierover vindt u in het rechtermenu (reisstipendia)

Bestuur Stichting
Prof. dr. P.J. Koudstaal
Prof. dr. W.A. van Gool
Dr. E.J. van Dijk
Dr. M. Eurelings
Prof. dr. M.A.J de Koning-Tijssen
Mr. C.N. Schuring (notaris)
A.C. Hofmans-Meerwaldt

Website
www.janmeerwaldt.nl