Wetenschapsprijzen

Winklermedaille

De Winklermedaille is ingesteld ter nagedachtenis aan prof.dr. Cornelis Winkler (1855 - 1941). Hij was hoogleraar in de Psychiatrie en Neurologie, grootmeester op het gebied der Neurologie en de Hersenanatomie in Nederland.

Wie komen er voor deze medaille in aanmerking?
Sinds 1950 wordt de medaille eenmaal in de vijf jaar uitgekeerd aan ‘de Nederlander die in de aan het jaar der uitkering voorafgaande vijf jaren, de meest verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de neurologische wetenschap’ (klik hier voor de statuten van de Winklermedaille). 

Winklermedaille 2020
Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeftop donderdag 17 december 2020 de Winklermedaille uitrgereikt. Overeenkomstig de statuten van de Winklermedaille, komt voor deze medaille uitsluitend in aanmerking werk op het gebied van de neurologische wetenschappen van Nederlanders en wel voor zover dit werk verschenen is na 1 juli 2015.
De Winklermedaille is in 2020 uitgereikt aan de MR Clean groep.

De keuze voor de winnaar is uitzonderlijk. Het is de eerste keer sinds de uitreiking in 1950 dat er niet één persoon, maar een onderzoeksgroep is gekozen tot winnaar. De voorzitter van de jury, prof. dr. John Wokke, gaf hierover aan dat het om een unieke samenwerking gaat waarbij alle zes genomineerden een unieke bijdrage leverden aan het onderzoek en verantwoordelijkheid dragen voor het geheel. Het is hierbij een van de beste voorbeelden van “science in transition”, aangezien het een grote maatschappelijke meerwaarde heeft.

Beoordelingscommissie in 2020
Prof. dr. L.H. (Leonard) van den Berg
Prof. dr. M.D. (Michel) Ferrari
Prof. dr. M.S. (Marjo) van der Knaap
Prof. dr. P.J. (Peter) Koudstaal, secretaris
Prof. dr. J.H.J. (John) Wokke, voorzitter
Reserve lid: Prof. dr. C.H. (Chris) Polman

De Winklermedaille werd eerder uitgereikt aan:
1950  -  dr. B.G. Ziedses des Plantes
1955  -  dr. H. Verbiest, Dr. W.W.D. Schenk
1960  -  dr. O. Magnus
1965  -  dr. W. Storm van Leeuwen
1970  -  dr. W.A. den Hartog Jager
1975  -  prof. dr. H.G.J.M. Kuijpers, Dr. F.H. Lopes da Silva
1980  -  prof. dr. F.J.M. Gabreëls, Dr. B.W. Ongerboer de Visser
1985  -  prof. dr. J. van Gijn, Prof.dr. A.R. Cools
1990  -  dr. K.L. Leenders, Dr. E.F.M. Wijdicks
1995  -  dr. P.J. Koudstaal
2000  -  prof. dr. M.S. van der Knaap, Prof. dr. J.H.J. Wokke
2005  -  prof. dr. M.D. Ferrari
2010  -  prof. dr. C.H. Polman
2015  -  prof. dr. L.H. van den Berg
2020 -   MR Clean groep