Werkgroepen

Acute Neurologie

Samenstelling bestuur
Dr. N. (Nyika) Kruyt, voorzitter
Drs. K.J. (Kim) Bekelaar, secretaris/penningmeester
Dr. B. (Bram) Jacobs, lid
Prof. dr. Y. (Yvo) Roos, lid
Dr. G. (Guus) Schoonman, lid
Dr. M.C. (Marieke) Visser, lid 

Werkgroep Acute Neurologie
In de dagelijkse praktijk zien neurologen veel patiënten met een acuut neurologisch probleem. Dit kan het gevolg zijn van een primair neurologische aandoening of optreden als complicatie van aandoeningen elders in het lichaam. Regelmatig is de situatie complex, bijvoorbeeld omdat er diagnostische onzekerheden zijn, of omdat er meerdere pathologische processen tegelijk spelen. Een snelle effectieve en holistische benadering is daarbij van groot belang. De rol van de neuroloog is steeds meer die van betrokken teamspeler, dan die van diagnosticus achteraf. We gaan van reactief naar proactief!
Het is belangrijk om deze rolverschuiving te borgen in een aparte werkgroep. Het doel is optimalisatie van de opvang van de patiënt en het bewaken van de centrale rol van de neuroloog hierin.

Doelstelling

  1. De doelstelling van de werkgroep is te komen tot verbetering van de (vaak multidisciplinaire) zorg voor patiënten met een acute neurologische aandoening. Concreet zijn dit meestal patiënten die zich op een SEH presenteren met een acute neurologische aandoening.
  2. De Werkgroep streeft naar bevordering en coördinatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acute neurologie.
  3. De werkgroep zet zich in voor het ontwikkelen, structureren en organiseren van onderwijs en (na)scholing op het gebied van acute neurologie. Onderwijs voor aios en anios heeft als doel dat deze beter voorbereid zijn op hun werkzaamheden voor de behandeling van patiënten met een acute neurologische aandoening.
  4. Het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische (zoals de SEH-artsen) en niet-medische partijen (zoals zorgverzekeraars, ROAZ), om de zorg voor patiënten met een acute neurologische aandoening te optimaliseren.

Aanmelden
U kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar vereniging@neurologie.nl. Voor overige vragen: kim.bekelaar@mumc.nl.

Leden Werkgroep Acute Neurologie
Klik hier voor de ledenlijst van de werkgroep.

Symposium Acute Neurologie
Op vrijdagmiddag 21 april 2017 werd het tweede symposium Acute Neurologie gehouden in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het was weer een groot succes (zelfs volgeboekt). In totaal kwamen zo’n honderdvijftig neurologen (in opleiding), SEH-artsen (in opleiding) en andere geïnteresseerden bij elkaar.

Vijf gerenommeerde sprekers vanuit de Neurologie, Neuro-intensive care, Neurochirurgie en Psychiatrie bespraken aan de hand van praktijkvoorbeelden klinisch relevante neurologische problematiek op de spoedeisende. Diagnostiek, behandeling en de recente ontwikkelingen met betrekking tot de thema’s acuut perifeer zenuwletsel, neuropsychiatrie op de SEH, verlaagd bewustzijn eci, het caudasyndroom en acute neuromusculaire problematiek kwamen aan bod. 

Dit jaar was er een geanimeerde quiz onder leiding van Korné Jellema (HMC+) waarbij de verschillende vertegenwoordigde specialismen zich van hun beste kant konden laten zien. De winnaar, een AIOS neurologie had de meeste vragen goed en bleef uiteindelijk als enige staan. Hij ging naar huis met het Zakboek Acute Neurologie.

Ook was er weer een afsluitend debat over een thema dat de verschillen tussen de neuroloog en de SEH- arts aan bod bracht. Dit jaar ging het over “IV Trombolyse door SEH arts”. Aan de hand van drie stellingen debateerden Yvo Roos (hoogleraar acute neurologie AMC) en Ties Eikendal (SEH-arts Radboud UMC), onder moderatie van Nyika Kruyt (LUMC), met elkaar en met de zaal. Met name de discussie over het al dan niet moeten afnemen van een informed consent voor het toedienen van intraveneuze trombolyse leidde tot een fel, geanimeerd en leerzaam debat.

Wij hopen u volgende keer weer te mogen ontvangen. Houd de website (www.acuteneurologie.nl) of de NVN website in de gaten voor de datum en schrijf u tijdig in om teleurstellingen te voorkomen! 

Reglement
Klik hier voor het reglement van de werkgroep Acute Neurologie.