Werkgroepen

Acute Neurologie

Samenstelling bestuur
Dr. N. (Nyika) Kruyt, voorzitter
Drs. G.A. (Ghislaine) Meelis, secretaris/penningmeester
Dr. B. (Bram) Jacobs, lid
Prof. dr. Y. (Yvo) Roos, lid
Dr. M.C. (Marieke) Visser, lid
Dr. H. S (Stephan) Goedee, lid
Dr. M.C. (Marleen) Tjepkema-Cloostermans, lid

Werkgroep Acute Neurologie
In de dagelijkse praktijk zien neurologen veel patiënten met een acuut neurologisch probleem. Dit kan het gevolg zijn van een primair neurologische aandoening of optreden als complicatie van aandoeningen elders in het lichaam. Regelmatig is de situatie complex, bijvoorbeeld omdat er diagnostische onzekerheden zijn, of omdat er meerdere pathologische processen tegelijk spelen. Een snelle effectieve en holistische benadering is daarbij van groot belang. De rol van de neuroloog is steeds meer die van betrokken teamspeler, dan die van diagnosticus achteraf. We gaan van reactief naar proactief!
Het is belangrijk om deze rolverschuiving te borgen in een aparte werkgroep. Het doel is optimalisatie van de opvang van de patiënt en het bewaken van de centrale rol van de neuroloog hierin.

Doelstelling

  1. De doelstelling van de werkgroep is te komen tot verbetering van de (vaak multidisciplinaire) zorg voor patiënten met een acute neurologische aandoening. Concreet zijn dit meestal patiënten die zich op een SEH presenteren met een acute neurologische aandoening.
  2. De Werkgroep streeft naar bevordering en coördinatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acute neurologie.
  3. De werkgroep zet zich in voor het ontwikkelen, structureren en organiseren van onderwijs en (na)scholing op het gebied van acute neurologie. Onderwijs voor aios en anios heeft als doel dat deze beter voorbereid zijn op hun werkzaamheden voor de behandeling van patiënten met een acute neurologische aandoening.
  4. Het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische (zoals de SEH-artsen) en niet-medische partijen (zoals zorgverzekeraars, ROAZ), om de zorg voor patiënten met een acute neurologische aandoening te optimaliseren.

Aanmelden
U kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar vereniging@neurologie.nl. Voor overige vragen: G.Meelis@mst.nl.

Leden Werkgroep Acute Neurologie
Klik hier voor de ledenlijst van de werkgroep.

Reglement
Klik hier voor het reglement van de werkgroep Acute Neurologie.