Werkgroepen

Acute Neurologie

Samenstelling bestuur
Dr. K. (Korné) Jellema, voorzitter
Dr. G. (Guus) Schoonman, secretaris
Dr. R. (Ruud) van der Kruijk, lid
Dr. N. (Nyika) Kruyt, lid
Prof. dr. Y. (Yvo) Roos, lid
Drs. K.J. (Kim) Bekelaar, lid  

Werkgroep Acute Neurologie
In de dagelijkse praktijk zien neurologen veel patiënten met een acuut neurologisch probleem. Dit kan het gevolg zijn van een primair neurologische aandoening of optreden als complicatie van aandoeningen elders in het lichaam. Regelmatig is de situatie complex, bijvoorbeeld omdat er diagnostische onzekerheden zijn, of omdat er meerdere pathologische processen tegelijk spelen. Een snelle effectieve en holistische benadering is daarbij van groot belang. De rol van de neuroloog is steeds meer die van betrokken teamspeler, dan die van diagnosticus achteraf. We gaan van reactief naar proactief!
Het is belangrijk om deze rolverschuiving te borgen in een aparte werkgroep. Het doel is optimalisatie van de opvang van de patiënt en het bewaken van de centrale rol van de neuroloog hierin.

Doelstelling

  1. De doelstelling van de werkgroep is te komen tot verbetering van de (vaak multidisciplinaire) zorg voor patiënten met een acute neurologische aandoening. Concreet zijn dit meestal patiënten die zich op een SEH presenteren met een acute neurologische aandoening.
  2. De Werkgroep streeft naar bevordering en coördinatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acute neurologie.
  3. De werkgroep zet zich in voor het ontwikkelen, structureren en organiseren van onderwijs en (na)scholing op het gebied van acute neurologie. Onderwijs voor aios en anios heeft als doel dat deze beter voorbereid zijn op hun werkzaamheden voor de behandeling van patiënten met een acute neurologische aandoening.
  4. Het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische (zoals de SEH-artsen) en niet-medische partijen (zoals zorgverzekeraars, ROAZ), om de zorg voor patiënten met een acute neurologische aandoening te optimaliseren.

Aanmelden
U kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar vereniging@neurologie.nl. Voor overige vragen: G.Schoonman@tsz.nl

Leden Werkgroep Acute Neurologie
Klik hier voor de ledenlijst van de werkgroep 

Symposium Acute Neurologie

Het beste van de acute neurologische zorg in Nederland!

Op vrijdag 29 april 2016 vond het eerste Symposium Acute Neurologie plaats. Op de locatie Westeinde van MCH-Bronovo verzamelden zich zo'n honderddertig neurologen (in opleiding), SEH-artsen (in opleiding) en andere geïnteresseerden.
Zes gerenommeerde sprekers spraken over frequent voorkomende en klinisch relevante neurologische problematiek op de Spoedeisende Hulp (SEH): vertigo, neuro-infecties, hoofdtrauma, nektrauma, epilepsie en hoofdpijn. Vaak aan de hand van praktijkvoorbeelden werden diagnostiek, behandeling en recente ontwikkelingen besproken. De dag werd afgesloten met een debat tussen prof. dr. Yvo Roos (hoogleraar acute neurologie AMC) en drs. Crispijn van den Brand (SEH-arts MCH-Bronovo). Onder leiding van dr. Nyika Kruyt (LUMC) en met actieve bijdrages uit de zaal, werd onder meer de rol van de SEH-arts versus de rol van de neuroloog voor de acute neurologische patiënt besproken. 

Het symposium werd voorafgegaan door een korte algemene ledenvergadering waarbij onder andere ingegaan werd op de rol van de Werkgroep Acute Neurologie.

Na een erg succesvol eerste Symposium Acute Neurologie kijken we nu al uit naar volgend jaar, we hopen geïnteresseerden dan ook te mogen verwelkomen op het          
2e Symposium Acute Neurologie dat zal plaatsvinden op 21 april 2017 in het 
LUMC te Leiden.

 

bijeenkomst werkgroep acute neurologie 29 april.jpg

fotografie Michel Groen

Reglement
Klik hier voor het reglement van de werkgroep Acute Neurologie