Werkgroepen

Bewegingsstoornissen

Samenstelling bestuur
Dr. J.P.P. (Jeroen) van Vugt, voorzitter
Dr. J.M. (Joke) Dijk, secretaris
Dr. M.L. (Mark) Kuijf, penningmeester
Prof. dr. H.W. (Henk) Berendse
Dr. A.J.W. (Agnita) Boon
Dr. S.T. (Susanne) de Bot
Prof. dr. M.A.J. (Marina) de Koning-Tijssen 
Prof. Dr. T (Teus) van Laar 
Dr. A.G. (Alex) Munts
Dr. P. (Peter) Praamstra

Doelstelling
De werkgroep heeft als missie: creëren van een werkgroep die op stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met bewegingsstoornissen 
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van bewegingsstoornissen 
  3. Structureren onderwijs op gebied van bewegingsstoornissen 

Secretariaat 
J. (Jacqueline) Habermehl 
E-mail: j.habermehl@erasmusmc.nl  
Tel: (010) 7033780

Videoclip congres Movement Disorder Society 2018 Tijdens het congres van de Movement Disorder Society 2018 in Hong Kong heeft Tjerk Lagrand, AIOS Medisch Spectrum Twente onderstaande videoclip gemaakt.

Jaarprijs Bewegingsstoornissen 2018 
De Jaarprijs Bewegingsstoornissen is dit jaar uitgereikt aan Roderick Maas (Radboud UMC) voor zijn artikel “L-Dopa in dystonia: a modern perspective” (Neurology 2017;88:1865-71). De Jaarprijs wordt ieder jaar door de NWB toegekend aan de jonge onderzoeker met het beste wetenschappelijke artikel op het gebied van bewegingsstoornissen van het afgelopen jaar. De jury over de het artikel van Roderick Maas: “Het artikel beslaat een klinisch relevant onderwerp dat van meerdere kanten belicht en zeer volledig en veelzijdig onderzocht is. Het is gepubliceerd in een high impact journal. Maar bovenal is het vernieuwend, het daagt de huidige manier van werken uit en gaat in tegen vastgeroeste gedachten.” In zijn aanbiedingsbrief prees onderzoeksbegeleider Bart van de Warrenburg Roderick om zijn doortastendheid en grote zelfstandigheid bij de uitvoering van het onderzoek.

foto uitreiking jaarprijs 2018 (002).jpg

Op de foto neemt Roderick Maas de prijs, een bedrag van 1000 euro vrij te besteden, in ontvangst van Jeroen van Vugt (Medisch Spectrum Twente), voorzitter Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornissen. 

Statuten
Statuten van de werkgroep bewegingsstoornissen

Links
Spierziekten Nederland
Zorgwijzer.nl