Werkgroepen

Bewegingsstoornissen

Vooraankondiging Jaarsymposium Bewegingsstoornissen 2019/EFAS conference

Beste leden van de NWB,

Alvast voor in de agenda: het Jaarsymposium van onze werkgroep zal komend jaar niet zoals gebruikelijk in februari plaats vinden, maar op donderdag 9 mei. Nederland is in 2019 gastland voor het congres van de European Federation of Autonomic Societies, te houden op 9 en 10 mei te Leiden. De NVN werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen heeft de NWB gevraagd mede gestalte te geven aan het programma op 9 mei. Als “Joint session” zal deze dag in het teken staan van autonome dysfunctie bij bewegingsstoornissen. Het belooft een uniek programma te worden met bijdragen van gerenommeerde internationale sprekers. U bent van harte uitgenodigd het volledige congres op 9 en 10 mei bij te wonen, maar het zal ook mogelijk zijn om u alleen voor het gezamenlijke symposium op 9 mei in te schrijven.

Klik hier alvast voor een vooraankondiging en call for abstracts. Meer informatie volgt in de komende maanden.

Vriendelijke groet,

Agnita Boon
Peter Praamstra
Jeroen van Vugt 


Videoclip congres Movement Disorder Society 2018
Tijdens het congres van de Movement Disorder Society 2018 in Hong Kong heeft Tjerk Lagrand, AIOS Medisch Spectrum Twente onderstaande videoclip gemaakt.


 


Samenstelling bestuur
Dr. J.P.P. (Jeroen) van Vugt, voorzitter
Dr. J.M. (Joke) Dijk, secretaris
Dr. M.L. (Mark) Kuijf, penningmeester
Prof. dr. H.W. (Henk) Berendse
Dr. A.J.W. (Agnita) Boon
Dr. S.T. (Susanne) de Bot
Prof. dr. M.A.J. (Marina) de Koning-Tijssen 
Prof. Dr. T (Teus) van Laar  
Dr. A.G. (Alex) Munts
Dr. P. (Peter) Praamstra
 

Doelstelling
De werkgroep heeft als missie: creëren van een werkgroep die op stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met bewegingsstoornissen 
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van bewegingsstoornissen 
  3. Structureren onderwijs op gebied van bewegingsstoornissen 

Secretariaat 
J. (Jacqueline) Habermehl 
E-mail: j.habermehl@erasmusmc.nl  
Tel: (010) 7033780

Jaarprijs Bewegingsstoornissen 2018

De Jaarprijs Bewegingsstoornissen is dit jaar uitgereikt aan Roderick Maas (Radboud UMC) voor zijn artikel “L-Dopa in dystonia: a modern perspective” (Neurology 2017;88:1865-71). De Jaarprijs wordt ieder jaar door de NWB toegekend aan de jonge onderzoeker met het beste wetenschappelijke artikel op het gebied van bewegingsstoornissen van het afgelopen jaar. De jury over de het artikel van Roderick Maas: “Het artikel beslaat een klinisch relevant onderwerp dat van meerdere kanten belicht en zeer volledig en veelzijdig onderzocht is. Het is gepubliceerd in een high impact journal. Maar bovenal is het vernieuwend, het daagt de huidige manier van werken uit en gaat in tegen vastgeroeste gedachten.” In zijn aanbiedingsbrief prees onderzoeksbegeleider Bart van de Warrenburg Roderick om zijn doortastendheid en grote zelfstandigheid bij de uitvoering van het onderzoek.

foto uitreiking jaarprijs 2018 (002).jpg

Op de foto neemt Roderick Maas de prijs, een bedrag van 1000 euro vrij te besteden, in ontvangst van Jeroen van Vugt (Medisch Spectrum Twente), voorzitter Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornissen. 

 


Statuten
Statuten van de werkgroep bewegingsstoornissen

Links
Spierziekten Nederland
Zorgwijzer.nl