Werkgroepen

Bewegingsstoornissen

Actueel: Wetenschappelijke bijeenkomst Werkgroep Bewegingsstoornissen
Op 10 oktober organiseert de werkgroep een wetenschappelijke bijeenkomst en videosessie patiënten casuïstiek met als thema: Nederlandse Studies en de link naar de praktijk. Voor meer informatie zie de uitnodiging en het programma

Samenstelling bestuur
Dr. J.P.P. (Jeroen) van Vugt, voorzitter
Dr. J.M. (Joke) Dijk, secretaris
Dr. M.L. (Mark) Kuijf, penningmeester
Dr. A.J.W. (Agnita) Boon
Dr. S.T. (Susanne) de Bot
Prof. dr. M.A.J. (Marina) de Koning-Tijssen 
Dr. A.G. (Alex) Munts
Dr. P. (Peter) Praamstra

Doelstelling
De werkgroep heeft als missie: creëren van een werkgroep die op stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met bewegingsstoornissen 
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van bewegingsstoornissen 
  3. Structureren onderwijs op gebied van bewegingsstoornissen 

Secretariaat 
J. (Jacqueline) Habermehl 
E-mail: j.habermehl@erasmusmc.nl  
Tel: (010) 7033780

Videoclip congres Movement Disorder Society 2018 Tijdens het congres van de Movement Disorder Society 2018 in Hong Kong heeft Tjerk Lagrand, AIOS Medisch Spectrum Twente onderstaande videoclip gemaakt.
Statuten
Statuten van de werkgroep bewegingsstoornissen

Links
Spierziekten Nederland
Zorgwijzer.nl