Werkgroepen

Bewegingsstoornissen

Actueel: 11e Jaarlijkse Symposium Werkgroep Bewegingsstoornissen
Op donderdag 1 februari vindt de 11e editie van het jaarlijks symposium van de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, getiteld: “Tremor totaal” plaats. 

Dit jaar wordt het symposium georganiseerd samen met onze collega’s van de Vlaamse Werkgroep bewegingsstoornissen.

Download hier het programma

Samenstelling bestuur
Dr. J.P.P. (Jeroen) van Vugt, voorzitter
Dr. J.M. (Joke) Dijk, secretaris
Dr. M.L. (Mark) Kuijf, penningmeester
Dr. A.J.W. (Agnita) Boon
Prof. dr. H.W. (Henk) Berendse
Prof. dr. B.R. (Bas) Bloem
Prof. dr. J.J. (Bob) van Hilten
Prof. dr. M.A.J. (Marina) de Koning-Tijssen
Prof. Dr. T (Teus) van Laar  

Doelstelling
De werkgroep heeft als missie: creëren van een werkgroep die op stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met bewegingsstoornissen 
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van bewegingsstoornissen 
  3. Structureren onderwijs op gebied van bewegingsstoornissen 

Secretariaat 
J. (Jacqueline) Habermehl 
E-mail: j.habermehl@erasmusmc.nl  
Tel: (010) 7033780

Activiteiten:
De werkgroep bewegingsstoornissen heeft tijdens het voorjaarssymposium in februari 2017 weer de “jaarprijs bewegingsstoornissen” uitgereikt voor het beste wetenschappelijke artikel dat gepubliceerd werd tussen 1-11-2015 en 1-11-2016 door een jonge (A novel diagnostic approach for patients with myoclonus(Nat. Rev. Neurol. 11, 687-697, 2015). Haar begeleider, Marina de Koning-Tijssen (UMCG) roemde in de aanbiedingsbrief de manier waarop Rodi te werk is gegaan bij het in kaart brengen van het diagnostisch proces en het speurwerk naar nieuwe genen. Rodi wilde graag een praktische benadering van een lastig fenomeen, de myoclonus, overzichtelijk aanbieden aan clinici, hetgeen met dit zeer lezenswaardige artikel uitstekend gelukt is. Op de bijeenkomst hield zij een voordracht over haar bekroonde artikel. 

foto neuroloog.JPG

Op de foto neemt Rodi Zutt de prijs, een bedrag van 1000 euro vrij te besteden, in ontvangst van Agnita Boon (Erasmus MC), voorzitter werkgroep bewegingsstoornissen. 


Deelnemers aan zeer geslaagd MDS/NVN cursus Myoclonus and other Jerky Movements, Groningen, 13-14 oktober 2016.

deelnemers mds bewstn.jpeg


Statuten
Statuten van de werkgroep bewegingsstoornissen

Links
Spierziekten Nederland
Zorgwijzer.nl