Werkgroepen

Bewegingsstoornissen

Landelijk Neurologie symposium Psychiatrie en beweging
Op 13 februari 2020 vindt het 12e jaarlijkse symposium plaats van de Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen. Bekijk de uitnodiging voor meer informatie.

Samenstelling bestuur
Dr. J.P.P. (Jeroen) van Vugt, voorzitter
Dr. J.M. (Joke) Dijk, secretaris
Dr. M.L. (Mark) Kuijf, penningmeester
Dr. A.J.W. (Agnita) Boon
Dr. S.T. (Susanne) de Bot
Prof. dr. M.A.J. (Marina) de Koning-Tijssen 
Dr. A.G. (Alex) Munts
Dr. P. (Peter) Praamstra

Doelstelling
De werkgroep heeft als missie: creëren van een werkgroep die op stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met bewegingsstoornissen 
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van bewegingsstoornissen 
  3. Structureren onderwijs op gebied van bewegingsstoornissen 

Reglement 
 Download hier het reglement van de werkgroep.

Secretariaat 
J. (Jacqueline) Habermehl 
E-mail: j.habermehl@erasmusmc.nl  
Tel: (010) 7033780

Videoclip congres Movement Disorder Society 2018 Tijdens het congres van de Movement Disorder Society 2018 in Hong Kong heeft Tjerk Lagrand, AIOS Medisch Spectrum Twente onderstaande videoclip gemaakt.
Links
Spierziekten Nederland
Zorgwijzer.nl