Werkgroepen

Gedragsneurologie

Samenstelling bestuur
Dr. A.W. (Evelien) Lemstra (voorzitter)
Dr. E. (Edo) Richard
Dr. S.M. (Sanne) Manschot

Doelstelling
De werkgroep Gedragsneurologie streeft ernaar de specifiek neurologische zorg voor patiënten met cognitieve stoornissen, emotionele problemen en gedragsveranderingen bij hersenaandoeningen in Nederland te optimaliseren. Daarnaast wil de Sectie bijdragen aan de instandhouding van het specialisme neurologie in haar volle breedte.
De werkgroep beschrijft haar doelstelling, taakstelling en positie in haar missie.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid van de werkgroep? Stuurt u dan een e-mail  met uw verzoek tot aanmelding en uw gegevens.