Werkgroepen

Geschiedenis der Neurowetenschappen

Actueel: 24e jaarvergadering sectie Geschiedenis der Neurowetenschappen
Op vrijdag 17 november vindt van 12.30 u tot 18.30 u de 24e jaarvergadering van de sectie Geschiedenis der Neurowetenschappen plaats. Locatie: Splendor, Amsterdam. Download hier het programma.

Samenstelling bestuur
Dr. P.J.  (Peter) Koehler, voorzitter en penningmeester
Dr. A.A. (Alla) Vein, secretaris
Dr. M. (Margriet) Westerink
Dr. W. (Walter) van Emde Boas
Dr. I. (Ingrid), Daey Ouwens
Drs. A. (Fred) Kloet
 

Contributie  
Leden van de werkgroep Geschiedenis der Neurowetenschappen worden verzocht de jaarlijkse contributie op korte termijn te voldoen. Daartoe kunt u € € 40,- overmaken naar IBAN NL78INGB0007130347 t.a.v. de penningmeester Dr. P.J. Koehler te Heerlen o.v.v. contributie werkgroep geschiedenis NVN. 

Geschiedenis NVN
De werkgroep heeft de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie gedocumenteerd.

Boek History of Neurology
Het boek History of Neurology in the Netherlands kunt u per hoofdstuk (.pdf) downloaden.

Link 
International Society of the History of the Neurosciences

Aankondiging jaarvergadering 2017