Werkgroepen

Geschiedenis der Neurowetenschappen

Samenstelling bestuur
Dr. P.J.  (Peter) Koehler, voorzitter en penningmeester
Dr. A.A. (Alla) Vein, secretaris
Dr. M. (Margriet) Westerink
Dr. W. (Walter) van Emde Boas
Dr. I. (Ingrid), Daey Ouwens
Drs. A. (Fred) Kloet
Drs. A. (Arne) Mosch
 

Contributie  
Leden van de werkgroep Geschiedenis der Neurowetenschappen worden verzocht de jaarlijkse contributie op korte termijn te voldoen. Daartoe kunt u € 40,- overmaken naar IBAN NL78INGB0007130347 t.a.v. de penningmeester Dr. P.J. Koehler te Heerlen o.v.v. contributie werkgroep geschiedenis NVN. 

Jaarvergadering sectie Geschiedenis der Neurowetenschappen
Op 29 november heeft de 26e jaarvergadering van de sectie Geschiedenis der Neurowetenschappen plaatsgevonden met als thema: Vrouwen in de Nederlandse Neurologie.

Download het programma.

Download hier de voordracht van Klazien Kruisheer.

Geschiedenis NVN
De werkgroep heeft de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie gedocumenteerd.

Boek History of Neurology
Het boek History of Neurology in the Netherlands kunt u per hoofdstuk (.pdf) downloaden.

Link 
International Society of the History of the Neurosciences