Werkgroepen

Hoofdpijn

Bestuur
Prof. dr. M.D. Ferrari, voorzitter
Prof. dr .M.J. Sorbi, vice-voorzitter
Dr. J.A. Carpay, secretaris / penningmeester
Dr. W.M. Mulleners, lid
Dhr. E. Couturier, lid mede namens de VNHC
Dr. A. Maassen van den Brink, lid
Dr. G. Terwindt, voorzitter WAR

Doelstelling 
De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging is opgericht in 2000 uit een fusie van de Migraine Stichting en de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV). De NHV heeft sinds het voorjaar 2008 ook de status van werkgroep van de NVN. Ongeveer honderd academici - de grote meerderheid is neuroloog - met speciale interesse in hoofdpijn zijn lid. Doelstelling is het bevorderen van kennis en wetenschap rond het thema hoofdpijn. 

Lidmaatschap van de Werkgroep Hoofdpijn / NHV
Inlichtingen via de website: http://www.nederlandsehoofdpijnvereniging.nl/
of de secretaris
Dr. Hans Carpay, neuroloog
T 088 753 17 53
Ziekenhuis Tergooi, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum. 

De Werkgroep Hoofdpijn / NHV organiseert / ondersteunt de volgende activiteiten:
Een keuzestage Hoofdpijn van 6 maanden in het LUMC en diverse Hoofdpijncentra in het land in het kader van de opleiding tot neuroloog (informatie via Prof. dr. M.D. Ferrari, LUMC).

  • Een Wetenschappelijke Jaarvergadering, met internationale en nationale sprekers.
  • Een Algemene Vergadering, aansluitend aan de Wetenschappelijke Jaarvergadering.
  • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoofdpijn / migraine, bijvoorbeeld door sponsoring van proefschriften.
  • De jaarlijkse uitreiking van de Saxena Prijs voor jonge hoofdpijnonderzoekers.
  • Een jaarlijkse Boerhaave cursus Hoofdpijn voor aios.

Als werkgroep van de NVN heeft de NHV vanzelfsprekend ook de taken die bij deze status horen.

Hoofdpijnprijs 2021 van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging
Sinds 2005 wordt door de NHV werkgroep van de NVN een jaarlijkse  aanmoedigingsprijs uitgereikt aan jonge onderzoekers (<40 jaar). Deze aanmoedigingsprijs (bekend als de Saxena Prijs , vernoemd naar em. Prof. dr. P.R. Saxena wegens zijn grote verdiensten voor het hoofdpijn-onderzoek in Nederland) wordt toegekend voor de beste originele publicatie op het gebied van hoofdpijn en bestaat uit een stipendium van € 1500.

Kandidaten dienen hun publicatie in te dienen vóór 1 september 2021. De publicatie dient geaccepteerd te zijn in een peer-reviewed tijdschrift in de twaalf maanden daaraan voorafgaand. De inzender dient eerste auteur te zijn en in Nederland werkzaam.

Inzendingen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging en kunnen ingediend worden via de website http://www.nederlandsehoofdpijnvereniging.nl/.

Jaarverslag
Jaarverslag 2019