Werkgroepen

Multiple Sclerose

Actueel: Derde MS Symposium
Het derde MS Symposium zal plaatsvinden op 6 april 2018 in het VUMC. 

Samenstelling bestuur
Dr. E.L.J. (Erwin) Hoogervorst, voorzitter
Dr.J.P. (Jop) Mostert, secretaris
Dr. E. (Elke) Hoitsma, penningmeester
Dr. J. (Joep) Killestein, lid
Dr. H.M. (Hans) Schrijver, lid
Dr. E.A.C. Martijn Beenakker, lid

Contactgegevens
Aanmelden: u kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar Erwin Hoogervorst (e.hoogervorst@antoniusziekenhuis.nl).

Doelstelling

  • Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met multiple sclerose;
  • Onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van multiple sclerose;
  • Onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van multiple sclerose;
  • Externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van multiple sclerose.
MS Symposium 2017
Op vrijdag 7 april vond het tweede landelijk symposium van de MS werkgroep plaats. Download hieronder de presentaties:

G. Taieb - CLIPPERS G 
L. Visser - Darm microbiota en MS
B.A. 't Hart - Immunobiologie MS risicofactoren
J. Fermont - MS en zwangerschap
T. Heersema - MS en zwangerschap
B. de Jong - MS Medicatie 2017
A. Svenningsson - Rituximab in Sweden 

Statuten
Statuten van de werkgroep MS