Werkgroepen

Multiple Sclerose

MS Basiscursus voor AIOS
Op donderdag 1 oktober 2020 zal de derde MS basiscursus voor AIOS plaatsvinden. De cursus wordt georganiseerd door de MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Dit jaar zal de cursus online plaatsvinden. De kosten bedragen 40 euro.   

Bekijk hier het programma.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

MS Masterclass
De volgende editie van de masterclass is gepland op 28 en 29 januari 2021. Voor meer informatie kun je mailen naar bureaumscentrum@amsterdamumc.nl.

MS Symposium 2021
In 2021 is het MS Symposium gepland op vrijdag 9 april. Nadere informatie volgt. 


Samenstelling bestuur
Dr.J.P. (Jop) Mostert, Voorzitter
Dr. E. (Elske) Hoitsma, secretaris
Dr. B.W. (Bob) van Oosten, penningmeester
Dr. E.A.C. Martijn Beenakker, lid
C.E.P. (Caspar) van Munster, lid
Dr. H.M. (Hans) Schrijver, lid

Contactgegevens
Aanmelden: u kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar Elske Hoitsma (ehoitsma@alrijne.nl). De contributie bedraagt € 50,-. 

Doelstelling

  • Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met multiple sclerose;
  • Onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van multiple sclerose;
  • Onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van multiple sclerose;
  • Externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van multiple sclerose.

Verstuurde reacties/adviezen vanuit MS-werkgroep
- brief inzake Glatirameeracetaat (februari 2018)

 
MS Symposium 2019
Op vrijdag 5 april vond het vierde landelijk symposium van de MS werkgroep plaats. Download hieronder de presentaties: 
Effectiviteit behandeling MS op lange termijn - Thea Heersema
MP IV, en wel hierom - Paul Bouma
Methylprednisolon - Gerald Hengstman
Fampridine - Caspar van Munster
Neurofilament - Charlotte Teunissen
Overdiagnosis and overtreatment - Robert Landewé
Neurosarcoidose - Matthijs Brouwer
 

Statuten
Statuten van de werkgroep MS