Werkgroepen

Multiple Sclerose

Actueel: Algemene Ledenvergadering MS Werkgroep
De volgende Algemene Ledenvergadering van de MS Werkgroep is op 15 mei vanaf 19.00 uur  in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Basiscursus MS voor AIOS
Op 20 september organiseert de werkgroep MS een basiscursus MS voor AIOS in Hotel Mitland te Utrecht.
Download hier het programma.
U kunt zich inschrijven via de website van het vumc

Samenstelling bestuur
Dr. E.L.J. (Erwin) Hoogervorst, voorzitter
Dr.J.P. (Jop) Mostert, secretaris
Dr. E. (Elke) Hoitsma, penningmeester
Dr. J. (Joep) Killestein, lid
Dr. H.M. (Hans) Schrijver, lid
Dr. E.A.C. Martijn Beenakker, lid

Contactgegevens
Aanmelden: u kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar Erwin Hoogervorst (e.hoogervorst@antoniusziekenhuis.nl).

Doelstelling

  • Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met multiple sclerose;
  • Onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van multiple sclerose;
  • Onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van multiple sclerose;
  • Externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van multiple sclerose.

Verstuurde reacties/adviezen vanuit MS-werkgroep
- brief inzake Glatirameeracetaat (februari 2018)

 
MS Symposium 2017
Op vrijdag 7 april vond het tweede landelijk symposium van de MS werkgroep plaats. Download hieronder de presentaties:

G. Taieb - CLIPPERS G 
L. Visser - Darm microbiota en MS
B.A. 't Hart - Immunobiologie MS risicofactoren
J. Fermont - MS en zwangerschap
T. Heersema - MS en zwangerschap
B. de Jong - MS Medicatie 2017
A. Svenningsson - Rituximab in Sweden 

Statuten
Statuten van de werkgroep MS