Werkgroepen

Multiple Sclerose

Samenstelling bestuur
E.L.J. (Erwin) Hoogervorst, voorzitter
J.P. (Jop) Mostert, penningmeester
Dr. J. (Joep) Killestein, lid
Dr. H.M. (Hans) Schrijver, lid

Doelstelling

  • Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met multiple sclerose;
  • Onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van multiple sclerose;
  • Onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van multiple sclerose;
  • Externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van multiple sclerose.


Aanmelden
U kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar Brigit de Jong (b.dejong@vumc.nl)

MS Symposium 2017
Op vrijdag 7 april vond het tweede landelijk symposium van de MS werkgroep plaats. Download hieronder de presentaties:

G. Taieb - CLIPPERS G 
L. Visser - Darm microbiota en MS
B.A. 't Hart - Immunobiologie MS risicofactoren
J. Fermont - MS en zwangerschap
T. Heersema - MS en zwangerschap
B. de Jong - MS Medicatie 2017
A. Svenningsson - Rituximab in Sweden 

Het derde MS Symposium zal plaatsvinden op 6 april 2018 in het VUMC. 

Statuten
Statuten van de werkgroep MS