Werkgroepen

Multiple Sclerose

MS Symposium 2020
Graag nodigen wij u uit voor het vijfde landelijke symposium van de MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het symposium vindt plaats op vrijdag 3 april 2020 in het O/2-gebouw, direct naast het polikliniekgebouw van VUmc, Amsterdam.

Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd voor de in MS geïnteresseerde neurologen en A(N)IOS en andere  belangstellenden. Door het bijwonen van deze nascholing blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van MS. U krijgt informatie met directe klinische relevantie.

Download hier het programma.

Het symposium wordt niet gesponsord. Het inschrijfgeld is € 120 voor neurologen en € 80 voor A(N)IOS en andere belangstellenden. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Voor leden van de MS werkgroep is de inschrijving gratis.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 20 maart via:

www.vumc.nl/MSwerkgroep-symposium2020

Inschrijfkosten graag overmaken naar NL59INGB0006098221 op naam van NVN Werkgroep MS o.v.v. Symposium 2020 en uw naam.

Tot ziens op 3 april! 

Elles Berger-Plantinga
Elske Hoitsma
Jolijn Kragt
Bob van Oosten

Samenstelling bestuur
Dr.J.P. (Jop) Mostert, Voorzitter
Dr. E. (Elske) Hoitsma, secretaris
Dr. B.W. (Bob) van Oosten, penningmeester
Dr. E.A.C. Martijn Beenakker, lid
C.E.P. (Caspar) van Munster, lid
Dr. H.M. (Hans) Schrijver, lid

Contactgegevens
Aanmelden: u kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar Elske Hoitsma (ehoitsma@alrijne.nl). De contributie bedraagt € 50,-. 

Doelstelling

  • Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met multiple sclerose;
  • Onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van multiple sclerose;
  • Onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van multiple sclerose;
  • Externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van multiple sclerose.

Verstuurde reacties/adviezen vanuit MS-werkgroep
- brief inzake Glatirameeracetaat (februari 2018)

 
MS Symposium 2019
Op vrijdag 5 april vond het vierde landelijk symposium van de MS werkgroep plaats. Download hieronder de presentaties: 
Effectiviteit behandeling MS op lange termijn - Thea Heersema
MP IV, en wel hierom - Paul Bouma
Methylprednisolon - Gerald Hengstman
Fampridine - Caspar van Munster
Neurofilament - Charlotte Teunissen
Overdiagnosis and overtreatment - Robert Landewé
Neurosarcoidose - Matthijs Brouwer
 

Statuten
Statuten van de werkgroep MS