Werkgroepen

Multiple Sclerose

Samenstelling bestuur
Dr. E.L.J. (Erwin) Hoogervorst, voorzitter
Dr.J.P. (Jop) Mostert, secretaris
Dr. E. (Elske) Hoitsma, penningmeester
Dr. J. (Joep) Killestein, lid
Dr. H.M. (Hans) Schrijver, lid
Dr. E.A.C. Martijn Beenakker, lid

Contactgegevens
Aanmelden: u kunt u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar Erwin Hoogervorst (e.hoogervorst@antoniusziekenhuis.nl). De contributie bedraagt € 50,-. Deelname aan het symposium is gratis.

Doelstelling

  • Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met multiple sclerose;
  • Onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van multiple sclerose;
  • Onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van multiple sclerose;
  • Externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van multiple sclerose.

Verstuurde reacties/adviezen vanuit MS-werkgroep
- brief inzake Glatirameeracetaat (februari 2018)

 
MS Symposium 2018
Op vrijdag 6 april vond het derde landelijk symposium van de MS werkgroep plaats. Download hieronder de presentaties:
R.M.M. Huppperts - Ocrelicumab
B..W. van Oosten - Prijsvraag MS mimic
H.F. de Leeuw - Wittestofafwijkingen
J.P. Mostert - Pro staken medicatie
T.A.M. Siepman - Contra staken medicatie
B.M.J. Uitdehaag - Diagnostische criteria MS
J.F. Meilof - MS medicatie 2018
E. Hoitsma en J.J. Kragt - MS quiz 2018 
 
Het vierde landelijk symposium is gepland op vrijdag 5 april 2019.
 

Statuten
Statuten van de werkgroep MS