Werkgroepen

Epilepsie

Samenstelling bestuur
Prof. dr. H.J.M. (Marian) Majoie, voorzitter 
Dr. R.P.W. (Rob) Rouhl, secretaris
L. (Léonore) Kuijpers-de Blieck, penningmeester
Dr. A.J.A. (Anton) de Louw
P. (Pauly) Ossenblok
L. (Loretta) van Iterson
Dr. J. (Joost) Nicolai
M. (Marianne) van Buren
C.L.P. (Charles) Deckers

Doelstelling
De Nederlandse Liga tegen Epilepsie richt zich op werkers in de gezondheidszorg en het onderwijs, patiënten en hun verzorgende, overheden en het publiek. De NLE streeft ernaar dat zij beschikken over essentiële kennis en wetenschappelijk-onderzoeksgegevens voor een optimale diagnostiek en behandeling van mensen met epilepsie.

Secretariaat Nederlandse Liga tegen Epilepsie
Patricia Pennink (bladmanager 'Epilepsie Periodiek voor professionals')
e-mail: pennink@epilepsiefonds.nl
tel: 030 634 40 63
p/a Nationaal Epilepsiefonds
De Molen 35
3994 DA Houten

Reglement
Vanaf 1 juni 2011 fungeert de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (NLE) als Werkgroep Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). 
De Liga verenigt alle professionals werkzaam in de epilepsiezorg. 
De afspraken over de samenwerking tussen de Liga en de NVN zijn beschreven in een protocol.