Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

Actueel: KNF- dagen
Op 12 en 13 april 2018 zijn de KNF dagen gepland. Locatie: Congrescentrum De Wereld, Lunteren. Meer informatie volgt.

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Prof. dr. ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten, voorzitter
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, secretaris
Dr. V.H.J.M. (Vivianne) van Kranen-Mastenbroek, secretaris
Dr. R.L.M. (Rob) Strijers, penningmeester

Overzicht en e-mailadressen bestuur NVKNF.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige 
landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie(NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/