Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

NVKNF Voorjaarsvergadering
In verband met de aangescherpte richtlijnen van het RIVM zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande digitale ALV en nascholing van januari 2021 te verplaatsen naar vrijdag 26 maart 2021. Het programma belooft zeer interessant te worden met o.a. twee (plenaire) lezingen door internationale sprekers:

  • Simon Little (University of California San Francisco) "Adaptive Deep Brain Stimulation for Parkinson's disease - from bench to bedside"
  • Troels Kjær (University of Copenhagen) “Ultra Long-Term EEG as an Improvement over Seizure Diary when Optimizing AED Treatment” 

Verder is er het KNF-T programma en parallel daaraan korte wetenschappelijk voordrachten. Klik hier om het programma te bekijken. U kunt zich online aanmelden door hier te klikken. Accreditatie is aangevraagd bij de NVR. De agenda en stukken voor de ALV van 26 maart zult u uiterlijk 14 dagen voor de vergadering ontvangen. Eventuele agendapunten kunnen gemaild worden aan secretaris@nvknf.nl

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, voorzitter
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat, penningmeester
Drs. V (Viviane) van Kasteel, secretaris
Dr. A.A. (Antje) Seeber, lid

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/