Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

Actueel: KNF dagen
De komende KNF dagen zullen op 21 en 22 maart 2019 in het WTC Rotterdam plaatsvinden. Vanwege het 70-jarige bestaan van de NVKNF zal het een extra bijzondere bijeenkomst worden. Inclusief twee gerenommeerde buitenlandse sprekers en een feest op de SS Rotterdam. Download hier het programma

Zenuwecho Cursussen 2019
25 maart starten de nieuwe Zenuwecho Cursussen. In het verleden werden deze cursussen georganiseerd door de NEAC. Vanaf dit jaar zullen deze door ons  Mediscon in opdracht van de Werkgroep Zenuwecho worden georganiseerd in de St. Maartenskliniek in Nijmegen.

Klik hier voor meer informatie 

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, voorzitter
Dr. V.H.J.M. (Vivianne) van Kranen-Mastenbroek, secretaris
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat, penningmeester
Dr. A.G. (Alex) Munts, lid
Prof. dr. ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten, lid

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/