Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

KNF Dagen verplaatst naar september
Zoals u weet is het gelukt om de KNF dagen te verplaatsen naar 3 en 4 september 2020 in De Doelen in Rotterdam. Wij weten echter nog niet of social distancing tegen die tijd opgeheven zal zijn en, samen met de nascholingscommissie, zoeken we ook alternatieven zoals een online variant. Ons streven daarbij is dat de inhoud van de bijscholing zoveel mogelijk behouden blijft en voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zal zijn. U hoort hier meer over in de komende nieuwsbrief (juni 2020).

Bekijk het programma van de KNF dagen 2020

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, voorzitter
Dr. A.G. (Alex) Munts, secretaris
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat, penningmeester
Prof. dr. ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten, lid

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/