Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

Actueel: KNF Nascholingsexamen
Dit jaar zal het KNF-nascholingsexamen plaatsvinden op donderdag 23 november.

Aanvullende informatie:"Het KNF-nascholingsexamen is een jaarlijkse toets bestaande uit ongeveer 80 multiple choice vragen bestaande uit  klinische casusbeschrijvingen. De toets wordt aangeboden in elektronische vorm en is in beperkte mate multi-mediaal en interactief.

De doelen zijn:Bieden van mogelijkheid ter zelfbeoordeling van de kennis met betrekking van neurologisch/ neurofysiologische onderzoeks- en behandelmethoden. Dit inclusief indicatiestelling en beoordeling van klinische implicaties van onderzoeksuitslagen, voor zover mogelijk op basis van evidence based medicine.

Een deel van de vragen is gericht op het testen van het kunnen toepassen van de opgedane kennis over onderwerpen welke aan de orde zijn gekomen tijdens de KNF-nascholingsdagen.

Een ander deel van de vragen heeft betrekking op vooraf opgegeven studieliteratuur welke de mogelijkheid biedt meer diepgang te verkrijgen in de kennis van bepaalde jaarlijks variërende deelgebieden/ onderwerpen. Hierbij wordt bij voorkeur aandacht besteed aan vrij recent gepubliceerde literatuur, zo mogelijk van Nederlandse bodem, met een directe relevantie voor de klinische praktijkvoering."

NVKNF najaarsvergadering; 24 november 2017 Eye Filmmuseum Amsterdam http://www.nvknf.nl/najaarsvergadering-2017/

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Prof. dr. ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten, voorzitter
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, secretaris
Dr. V.H.J.M. (Vivianne) van Kranen-Mastenbroek, secretaris
Dr. R.L.M. (Rob) Strijers, penningmeester

Overzicht en e-mailadressen bestuur NVKNF.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige 
landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie(NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/