Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

Bijeenkomsten:

KNF nascholingsexamen
Dit jaar zal het KNF-nascholingsexamen plaatsvinden op vrijdag 8 november. 

Het KNF-nascholingsexamen is een jaarlijkse toets bestaande uit ongeveer 80 multiple choice vragen bestaande uit  klinische casusbeschrijvingen. De toets wordt aangeboden in elektronische vorm en is in beperkte mate multimediaal en interactief.

De doelen zijn:

Bieden van mogelijkheid ter zelfbeoordeling van de kennis met betrekking van neurologisch/ neurofysiologische onderzoeks- en behandelmethoden. Dit inclusief indicatiestelling en beoordeling van klinische implicaties van onderzoeksuitslagen, voor zover mogelijk op basis van evidence based medicine.

Een deel van de vragen is gericht op het testen van het kunnen toepassen van de opgedane kennis over onderwerpen welke aan de orde zijn gekomen tijdens de KNF-nascholingsdagen.

Een ander deel van de vragen heeft betrekking op vooraf opgegeven studieliteratuur welke de mogelijkheid biedt meer diepgang te verkrijgen in de kennis van bepaalde jaarlijks variërende deelgebieden/ onderwerpen.

Najaarsvergadering NVKNF
Op 22 november is de najaarsvergadering van de NVKNF. Deze vindt plaats in het Eye in Amsterdam. Nadere informatie volgt.

DystonieNET Symposium
Op 29 november vindt het DystonieNet Symposium plaats in het Munt gebouw te Utrecht. Raadpleeg voor meer informatie de website https://dystonienetsymposium.nl

 KNF Dagen
Op 2 en 3 april 2020 zijn de KNF Dagen in De Doelen te Rotterdam. Meer informatie volgt.

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, voorzitter
Dr. A.G. (Alex) Munts, secretaris
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat, penningmeester
Prof. dr. ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten, lid

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/