Werkgroepen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

KNF dagen verplaatst naar september - online editie op 4 september
Zoals eerder bericht zijn de KNF dagen verplaatst naar begin september. De KNF dagen worden - dit jaar voor het eerst - als online editie gehouden vanuit De Koningshof te Veldhoven

Bekijk het programma van de KNF dagen 2020

KNF nascholingsexamen

Het KNF nascholingsexamen is op 27 november 2020.

Het KNF-nascholingsexamen is een jaarlijkse toets bestaande uit ongeveer 80 multiple choice vragen bestaande uit  klinische casusbeschrijvingen. De toets wordt aangeboden in elektronische vorm en is in beperkte mate multi-mediaal en interactief.

De doelen zijn:
Bieden van mogelijkheid ter zelfbeoordeling van de kennis met betrekking van neurologisch/ neurofysiologische onderzoeks- en behandelmethoden. Dit inclusief indicatiestelling en beoordeling van klinische implicaties van onderzoeksuitslagen, Voor zover mogelijk op basis van evidence based medicine.

Een deel van de vragen is gericht op het testen van het kunnen toepassen van de opgedane kennis over onderwerpen welke aan de orde zijn gekomen tijdens de KNF-nascholingsdagen.

Een ander deel van de vragen heeft betrekking op vooraf opgegeven studieliteratuur welke de mogelijkheid biedt meer diepgang te verkrijgen in de kennis van bepaalde jaarlijks variërende deelgebieden/ onderwerpen.

NFKNF Wintervergadering
De NVKNF Wintervergadering is gepland op 15 januari 2021. Nadere informatie volgt.

Samenstelling bestuur NVKNF / werkgroep KNF van de NVN
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar, voorzitter
Dr. A.G. (Alex) Munts, secretaris
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat, penningmeester
Prof. dr. ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten, lid
Dr. A.A. (Antje) Seeber, lid
Drs. V (Viviane) van Kasteel, lid

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze formele samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de NVKNF invloed kan uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging gebeurt in afstemming met het bestuur van de NVKNF. Dit is vastgelegd in de betreffende commissiereglementen van de NVN. De communicatie tussen NVN en NVKNF verloopt via de besturen. De positie van voorzitter van de NVKNF wordt altijd bekleed door een neuroloog die ook lid is van de NVN.

De NVN en de NVKNF hebben werkafspraken gemaakt. Deze zijn officeel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF in maart 2015. 

Website NVKNF: http://www.nvknf.nl/