Werkgroepen

Neuro-Intensive Care

Samenstelling bestuur
Prof Dr. A.J.C. (Arjen) Slooter, lid namens de NVIC, voorzitter
Dr. S. (Sefanja) Achterberg, lid namens de NVN, secretaris
Dr. W.F. (Fahrid) Abdo, lid namens de NVN
Dr. C.W.E (Astrid) Hoedemaekers, lid namens de NVIC
Drs. I. (Iain) Haitsma, lid namens de NVVN
Dr. M. (Markus) Klimek, lid namens de NVA

Doelstelling

  • De doelstelling van de WNIC is te komen tot een betere zorg voor IC-patiënten met neurologische of neurochirurgische pathologie.

  • De WNIC wil zorg dragen voor stroomlijning en samenwerking in Nederland op het gebied van neurointensive care, waarbij zij vooral streeft naar specialisme overstijgende samenwerking op dit gebied tussen neurologie, neurochirurgie en intensive care. Hierbij besteedt de WNIC aandacht aan alle aspecten van de neurointensive care zowel binnen als buiten de NVN, NVVN en NVIC. Scholing in neurointensive care problematiek moet hierbij een belangrijke rol krijgen.

  • De WNIC vervaardigt adviezen over neurointensive care onderwerpen.

  • De WNIC vervaardigt, indien gewenst, richtlijnen op het gebied van de neurointensive care; dit in samenspraak met de richtlijnencommissies van genoemde verenigingen.

  • De WNIC streeft naar bevordering van onderzoek op het gebied van de neurointensive care. Onderzoek kan worden geïnitieerd in de WNIC dan wel worden bevorderd door de samenwerking tussen verschillende klinieken.

  • De WNIC speelt indien nodig adequaat in op de actualiteit of op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de neurointensive care in de ruimste zin van het woord is betrokken.

De WNIC brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur van de NVIC, NVN en de NVVN.

Reglement
Reglement van de WNIC

Documenten en publicaties
Notulen van de eerste wetenschappelijke bijeenkomst op 13 april 2007