Werkgroepen

Neuromusculaire Ziekten (Spierziekten Centrum Nederland (SCN))

Actueel: Symposium Neuromusculaire Ziekten

Op vrijdag 11 januari 2019 wordt, door het Spierziekten Centrum Nederland, weer het Symposium Neuromusculaire ziekten georganiseerd, in Amsterdam. Thema dit jaar is: ‘State of the art’ behandeling van neuromusculaire aandoeningen

Deelnemers kunnen zicht melden via deze link van Boerhaave Nascholing:

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2019/symposium-neuromusculaire-ziekten-spierziekten-centrum-nederland-2019/

Dagelijks bestuur
Dr. A.J. (Anneke) van der Kooi, voorzitter
Dr. C.L.J. (Carlos) Vrins, projectleider

Algemeen Bestuur
Prof. dr. B. van Engelen, Radboud UMC                   
Prof. dr. S. van der Maarel, Leiden UMC
Dr. C. Straathof, Leiden UMC                                        
Prof. dr. P. van Doorn, Erasmus MC
Prof. dr. C. Faber, Maastricht UMC+                           
Prof. dr. J. Kuks, UMC Groningen
Dr. R. Pangalila, Erasmus MC/Rijndam                    
Dr. N. Notermans, UMC Utrecht
Dr. F. Eftimov, Amsterdam UMC     

Missie
De missie van Spierziekten Centrum Nederland is de toepassing van - en kennis delen over - onderzoek naar  optimale diagnose en behandeling voor kinderen en volwassenen met spier- en zenuwziekten in Nederland en internationaal.

Introductie
Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit alle universitaire medische centra die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire aandoeningen.

Spierziekten Centrum Nederland zet hoog in op Onderwijs, Onderzoek en Zorg:

  1. Hoogwaardige zorg op maat voor alle mensen met een spierziekte in Nederland.
  2. Het stimuleren, faciliteren en zichtbaar maken van hoogwaardig onderzoek op het gebied van spierziekten.
  3. Goede kennisoverdracht en onderwijs op het gebied van spierziekten naar alle betrokken disciplines en optimale communicatie naar doelgroepen.

In Nederland zetten meerdere organisaties zich in voor spierziekten. Om onze doelen te bereiken, zoekt Spierziekten Centrum Nederland  actief de samenwerking met  de spierfondsen en patiëntenverenigingen.

Jaarlijks wordt op de tweede vrijdag van januari de Symposium Neuromusculaire Ziekten georganiseerd. Deze nascholing is gericht op medische specialisten en artsen in opleiding op het gebied van spierziekten.

Meer informatie
Website: www.spierziektencentrum.nl

U kunt contact opnemen via info@spierziektencentrum.nl