Werkgroepen

Slaap- en Waakstoornissen (SWS)

Samenstelling bestuur
Dr. L.L. (Laurien) Teunissen, voorzitter
Dr. F.H. (Frederique) Vermeij, secretaris
J.A.M.L. (Judith) Sie, penningmeester
Dr. H.M. (Myrthe) Boss, lid
Dr. W.C.T.M. (Angelique) Pijpers, lid
Dr. M. (Marjan) Scheltens-de Boer, lid

Doelstelling
Creëren van een platform, dat op een stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met slaap- en waakstoornissen.
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van slaap- en waakstoornissen.
  3. Structureren van onderwijs op gebied van slaap- en waakstoornissen.
  4. Streven naar realistische kostprijzen en honoraria voor diagnostiek en therapie van de diverse categorieën slaap- en waakstoornissen in de DBC-systematiek.

Ledenoverzicht 
Leden werkgroep SWS

De ledenlijst met contactgegevens is toegankelijk voor NVN leden via het ledendeel van de website. Wilt u zich aanmelden als lid van de werkgroep SWS? Neemt u dan contact op met de secretaris.  

Overzicht van centra voor slaap- en waakaandoeningen
Overzicht van de spreiding van centra voor slaap- en waakaandoeningen 


Links
Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO)
American Academy of Sleep Medicine (AASM)
European Sleep Research Society (ESRS)
World Association of Sleep Medicine (WASM)
Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (BASS)