Werkgroepen

Slaap- en Waakstoornissen (SWS)

Actueel: NSWO Autumn Symposium 2018

Op 2 november 2018 organiseert de NSWO een najaarssymposium. Klik hier voor het programmaKlik hier om u aan te melden.

Actueel: Symposium Werkgroep Slaap- en waakstoornissen

Het bestuur van de werkgroep Slaap- en Waakstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie nodigt u uit voor het symposium ‘Neurologie en Slaap’, dat op 22 november 2018 plaatsvindt in Utrecht. Tijdens dit symposium zullen de slaapstoornissen met een neurologische invalshoek centraal staan.

Slaapstoornissen staan in toenemende mate in de belangstelling en het aantal verwezen patiënten neemt toe. Een aantal deskundigen zullen u informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen als narcolepsie, circadiane ritmestoornissen, insomnia en de relatie tussen slaap en geheugen. Ook is er ruimte gemaakt voor het inbrengen van casuïstiek.

Dit niet gesponsorde symposium richt zich primair op neurologen en AIOS neurologie, maar verpleegkundig specialisten, PA’s en deelnemers uit andere disciplines met belangstelling voor slaapstoornissen zijn eveneens van harte welkom.

Het symposium wordt gehouden in de aula van het st Antonius ziekenhuis locatie Utrecht. Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVN.

Graag begroeten wij u 22 november op het symposium

Laurien Teunissen
Nicole Wijnberg
Namens het bestuur van de werkgroep slaap waak stoornissen van de NVN

Programma en aanmelden: www.debaar.net/slaapsymposium

Samenstelling bestuur
Drs. V. van Kasteel, voorzitter
Drs. G.J.( Nicole) Wijnberg, secretaris
J.A.M.L. (Judith) Sie, penningmeester
Dr. H.L. (Hans) Hamburger, lid
Dr. M. (Marjan) Scheltens-de Boer, lid
Dr. L.L. (Laurien) Teunissen, lid

Doelstelling
Creëren van een platform, dat op een stimulerende manier samenwerkt om tot onderstaande doelen te komen. 

  1. Verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met slaap- en waakstoornissen.
  2. Coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van slaap- en waakstoornissen.
  3. Structureren van onderwijs op gebied van slaap- en waakstoornissen.
  4. Streven naar realistische kostprijzen en honoraria voor diagnostiek en therapie van de diverse categorieën slaap- en waakstoornissen in de DBC-systematiek.

Ledenoverzicht 
Leden werkgroep SWS

De ledenlijst met contactgegevens is toegankelijk voor NVN leden via het ledendeel van de website. Wilt u zich aanmelden als lid van de werkgroep SWS? Neemt u dan contact op met de secretaris.  

Overzicht van centra voor slaap- en waakaandoeningen
Overzicht van de spreiding van centra voor slaap- en waakaandoeningen 

Statuten
Statuten werkgroep SWS

Links
Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO)
American Academy of Sleep Medicine (AASM)
European Sleep Research Society (ESRS)
World Association of Sleep Medicine (WASM)
Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (BASS)