Werkgroepen

Sport en neurologie

17 september: Kick-off-bijeenkomst/1e nascholing werkgroep Sport & Neurologie
De 1e nascholing van de Werkgroep Sport & Neurologie vindt plaats op 17 september 2021. Bekijk het programma.
Je kunt je inschrijven door een digitaal inschrijfformulier in te vullen. Na versturen van het formulier ontvang je een bevestiging van voorlopige inschrijving. In september ontvang je een factuur voor deelname. Na betaling van de factuur is de inschrijving definitief. 

1 oktober: Nederlands Neurologen Golf Kampioenschap 2021

19 januari 2021: artikel in NRC: Hersenen kunnen lijden onder sport, neem dat serieus.

Samenstelling bestuur
E. (Erik) van Wensen
Th. F.M. (Dorus) Fennis
E.J. (Ernest) Wouda

Werkgroep Sport en Neurologie
Sport is bedoeld als een gezond en leuk tijdverdrijf ter bevordering van de gezondheid van lichaam en geest. Met een juiste mix van talent en doorzettingsvermogen kan sport soms zelfs tot op professioneel niveau bedreven worden. Maar omdat sport soms veel van het lichaam vergt kunnen er diverse lichamelijke ongemakken ontstaan, waaronder ook zeer uiteenlopende neurologische problemen. Dat kan zeer algemeen zijn, zoals klachten als hoofdpijn, duizeligheid en rugpijn maar ook heel specifieke neurologisch problematiek zoals de focale taak-specifiek dystonieën bij sporters, rabdomyolyse bij intensief sporten of diverse zenuw-entrapments bij bepaalde sporten. Licht-Traumatisch Schedel-Hersenletsel (LTSH)  komt veelvuldig voor bij diverse sporten. Hierbij is het belangrijk om in de acute fase, en zo nodig de fase erna, op de juiste wijze te diagnosticeren en beleid in te zetten.
Sporters zijn personen met unieke eigenschappen, zeker daar waar het topsporters betreft. Er lijkt behoefte bij deze groep aan een specifieke expertise in benadering op niveau en naar soort sport om bijvoorbeeld veelvuldige bezoeken aan diverse medisch specialisten te voorkomen. Hierbij zijn de belangen van de sporters, de betrokken artsen en de kosten gediend. 

Preventie:
Preventie van de hersenschudding bij sport is de afgelopen jaren in tal van sporten doorgedrongen. Zo is de helm niet meer weg te denken bij sporten zoals racefietsen, mountainbiken en skiën maar er zijn nog talloze  sporten en aanverwante manieren van bewegen waarbij preventief nog veel bereikt kan worden middels het dragen van een helm.

Doelstelling
De Werkgroep Sport en Neurologie (WSN) stelt zich ten doel om alle sporters, zowel op professioneel niveau als op amateurniveau, met neurologische vragen of klachten, in de meest brede zin van het woord, te kunnen helpen, te adviseren en daar waar mogelijk te behandelen en te begeleiden. Dit betreft zowel medische begeleiding t.g.v. sporten als de begeleiding van neurologische problemen die bij iedereen, en dus ook bij sporters, kunnen voorkomen.

Specifieke doelstellingen:

  • Rol spelen in ontwikkelingen t.a.v. LTSH
  • Draagvlak creëren voor diagnostiek en beleid
  • Duidelijke rol/uithangbord
  • Leren van casuïstiek
  • Neurologische zorg van de sporter optimaal organiseren
  • In behoefte voldoen van aanpalende specialismen (o.a. orthopedie, revalidatie geneeskunde en sportgeneeskunde) voor een goede wetenschappelijke discussie over neurologische aandoeningen bij sporters
  • Het opbouwen van specifieke kennis, het signaleren van kennishiaten en daar waar mogelijk wetenschappelijk onderzoek doen om deze hiaten te vullen

Links
In De Neuroloog (nummer 5, 2019) staat een interview met de bestuursleden van de werkgroep.