Werkgroepen

Sport en neurologie

Deze pagina is onder constructie.


Sport en Neurologie. Vindt u dat dit in één adem genoemd mag worden of hoort sport toch meer thuis bij andere specialismen? Is er reden om sporters met neurologische problemen anders te benaderen? Wij zijn erg benieuwd naar uw mening!

Na een rondgang in 2018 langs diverse sportbonden heeft een groep van enkele neurologen geconcludeerd dat er bij andere artsen, met name sportartsen, een grote behoefte bestaat aan specifieke neurologische kennis betreffende sportgerelateerde neurologische problemen. Binnen de AAN bestaat sinds enkele jaren een sport-neurologische sectie en dit is daar de snelst groeiende subspecialisatie binnen de neurologie.

De vraag is of die behoefte ook binnen ons eigen specialisme bestaat. Wij zijn van mening dat er binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie een werkgroep Sport en Neurologie opgericht moet worden en willen inventariseren of u die mening deelt. Zou u daarvoor een korte enquête willen invullen?

Namens de Werkgroep Sport en Neurologie in oprichting,
Ernest Wouda (e.wouda@olvg.nl) en Erik van Wensen (e.van.wensen@gelre.nl)