Werkgroepen

Syncope en Autonome Aandoeningen

Nascholing Werkgroep voor Syncope en Autonome Aandoeningen
De jaarlijkse nascholing van de Werkgroep voor Syncope en Autonome Aandoeningen (WSAA) is dit jaar op 27 november 2020. Nadere informatie volgt.

Samenstelling bestuur
Prof. dr. J.G. (Gert) van Dijk, neuroloog/klinisch neurofysioloog, LUMC, voorzitter
Dr. R.D. (Roland) Thijs, neuroloog, SEIN Heemstede/LUMC, secretaris/penningmeester
Dr. F.J. (Freek) de Lange, cardioloog, AMC, lid

Doelstelling
De multidisciplinaire werkgroep wil de specifieke kennis en diagnostische vaardigheden rond syncope en autonoom falen delen en verspreiden onder de verschillende specialisten die te maken krijgen met deze problematiek. Behalve het uitwisselen van kennis en het stimuleren om de bestaande kennis in de praktijk beter toe te passen, wil de werkgroep ook bijdragen aan het vergaren van meer wetenschappelijke kennis. In een artikel in De Neuroloog (nummer 1, februari 2008) is hierover meer te lezen.

Lidmaatschap
Het voormalige 'Autonoom Genootschap' is een werkgroep van de NVN. Deelname aan deze multidisciplinaire werkgroep is niet alleen voorbehouden aan neurologen; deelname staat open voor een ieder die geïnteresseerd is in syncope en/of in de fysiologie en/of aandoeningen van het autonome zenuwstelsel. Om de onkosten van de symposia etc. te dekken, zullen wij contributie heffen voor het lidmaatschap. De jaarlijkse bijdrage is € 50,- voor medisch specialisten en € 25,- voor aios.  Lidmaatschap is uiteraard niet verplicht. U kunt ook alleen onze jaarlijkse bijeenkomsten bijwonen. Deelname aan dit jaarlijkse symposium bedraagt € 40,-.

Het lidmaatschap omvat:

  • deelname jaarlijks symposium van de werkgroep
  • lidmaatschap van de European Federation of Autonomic Societies (EFAS)
  • mogelijkheid tot deelname aan emailconsultaties

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier kunt u per e-mail sturen aan WSAAsecr@lumc.nl of schriftelijk aan:
LUMC, t.a.v. stafsecretariaat neurologie, K5-Q, Postbus 9600, 2300 RC Leiden