Werkgroepen

Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW)

Actueel: CTA Cursus
Het Erasmus MC Strokecenter organiseert op 27 oktober 2017 een praktische CTA cursus voor neurologen en radiologen, gericht op de diagnostiek van acute intracraniele trombo-embolische afsluitingen als oorzaak van een herseninfarct. De cursus beslaat 

1 middag en is zeer praktisch van aard, met veel hands-on tijd.
Download hier het definitieve programma.

Samenstelling bestuur
Prof. dr. D.W.J. (Diederik) Dippel, voorzitter
Dr. H. (Henk) Kerkhoff,  penningmeester
Dr. P.H.E. (Pieter) Hilkens
Dr. P.J. (Paul) Nederkoorn 

Doelstelling
De NNW streeft ernaar de specifiek neurologische zorg voor de patiënt met een beroerte in Nederland te optimaliseren. De Missie (doelstelling, taakstelling en positie) van de NNW is beschreven in dit document.

Ledenlijst
Ledenlijst van de NNW
Wilt u zich aanmelden als lid van de NNW? Stuur dan een e-mail!

Notulen Huishoudelijke vergadering 
Notulen 26 juni 2015

Syllabi nascholing NNW
Syllabus 20-01-2017
Syllabus 15-01-2016

Links
Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
Nederlandse Hartstichting
European Stroke Organisation
American Stroke Organisation
International Stroke Society
Platform Vitale Vaten
United Hearts