Werkgroepen

Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW)

Neurovasculaire wetenschapsprijs
Op vrijdag 19 januari 2018 wordt voor de 4e keer de Neurovasculaire wetenschapsprijs uitgereikt voor de meest verdienstelijke wetenschappelijke publicatie op het gebied van neurovasculair onderzoek.

Criteria

  • De publicatie is 'peer-reviewed' en verschenen of geaccepteerd tussen 1 september 2015 en 1 oktober 2017.
  • De kandidaat is de eerste auteur, niet ouder dan 40 jaar en heeft haar/zijn onderzoek verricht bij een in Nederland gevestigde instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Naast de originaliteit van het onderzoek, de klinische relevantie en de impact op cerebrovasculair onderzoek in de toekomst is vooral de bijdrage van de jonge onderzoeker van belang.

Kandidaten voor de prijs kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door leden van de NNW.

Publicaties als pdf kunnen vóór 8 december 2017 per email gestuurd worden naar de juryvoorzitter via vereniging@neurologie.nl.

De drie hoogst genomineerden zullen een oorkonde met eervolle vermelding krijgen uitgereikt. De prijs voor de meest verdienstelijke publicatie bestaat uit een geldbedrag van € 2000,-. De prijswinnaar krijgt de gelegenheid om het onderzoek in een mondelinge presentatie tijdens de nascholing op 19 januari toe te lichten.

Namens het bestuur van de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep en de nascholingscommissie van de werkgroep:

Prof Diederik Dippel
Dr Mervyn Vergouwen

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep
Op vrijdag 19 januari vindt de nascholing van de NNW plaats. Download hier het programma. U kunt zich inschrijven tot 15 december via het inschrijfformulier.

Samenstelling bestuur
Prof. dr. D.W.J. (Diederik) Dippel, voorzitter
Dr. H. (Henk) Kerkhoff,  penningmeester
Dr. P.H.E. (Pieter) Hilkens
Dr. P.J. (Paul) Nederkoorn 

Doelstelling
De NNW streeft ernaar de specifiek neurologische zorg voor de patiënt met een beroerte in Nederland te optimaliseren. De Missie (doelstelling, taakstelling en positie) van de NNW is beschreven in dit document.

Ledenlijst
Ledenlijst van de NNW
Wilt u zich aanmelden als lid van de NNW? Stuur dan een e-mail!

Notulen Huishoudelijke vergadering 
Notulen 26 juni 2015

Syllabi nascholing NNW
Syllabus 20-01-2017
Syllabus 15-01-2016

Links
Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
Nederlandse Hartstichting
European Stroke Organisation
American Stroke Organisation
International Stroke Society
Platform Vitale Vaten
United Hearts