Werkgroepen

Pijn

Samenstelling bestuur
B.A. (Brigitte) Brouwer, voorzitter
Dr. G.J. (Geert Jan) Groeneveld, penningmeester
T.W.G. (Tom) van de Voort, secretaris 

Doelstelling
De werkgroep Pijn vervult een actieve rol binnen de NVN, waarbij er drie voorlopige primaire doelen zijn gedefinieerd, namelijk:

  • Verbetering van de multidisciplinaire pijnzorg voor neurologische patiënten;
  • organisatie van periodiek jaarlijks pijn onderwijs voor de aios neurologie;
  • consensus tussen neurologen en anesthesiologen over diagnostiek en behandeling van pijn

Statuten werkgroep PIjn