Werkgroepen

Pijn

Samenstelling bestuur
B.A. (Brigitte) Brouwer, voorzitter
Dr. G.J. (Geert Jan) Groeneveld, penningmeester
T.W.G. (Tom) van de Voort, secretaris 

Doelstelling
De werkgroep Pijn vervult een actieve rol binnen de NVN, waarbij er drie voorlopige primaire doelen zijn gedefinieerd, namelijk:

  • Verbetering van de multidisciplinaire pijnzorg voor neurologische patiënten;
  • organisatie van periodiek jaarlijks pijn onderwijs voor de aios neurologie;
  • consensus tussen neurologen en anesthesiologen over diagnostiek en behandeling van pijn

Statuten werkgroep Pijn


Vertegenwoordiging in de Pijn Alliantie in Nederland (PA!N)
De werkgroep Pijn is ook vertegenwoordigd in de PA!N; PijnAlliantieInNederland. De PAiN is een samenwerkingsverband tussen 12 verenigingen en organisaties in Nederland die zich met pijn bezighouden. Elke vereniging neemt met twee vertegenwoordigers zitting in het Algemeen Bestuur, zodoende is er sprake van directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen de PAiN. Op project basis wordt het activiteitenplan gezamenlijk uitgevoerd.