Opleiding

Aan de slag als aios neurologie

Start u binnenkort met de opleiding neurologie? Hieronder vindt u praktische informatie, die deels ook te vinden is in de folder aios neurologie.   

Aanmelden als aios neurologie
Om officieel in opleiding tot medisch specialist te zijn, dient u ingeschreven te zijn bij het artsenregister: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dat doet u via mijnrgs.nl. Daarvoor is nodig:

  • BIG-registratie
  • Individueel opleidingsplan

In uw individuele opleidingsplan staat welke onderdelen en competenties u waar, wanneer en op wat voor manier gaat halen. Het plan dient goedgekeurd te worden door uw opleider en in lijn te zijn met het lokale opleidingsplan (zie ook eisen opleiding). 

Aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Meld u aan als lid van de NVN, dan hebt u namelijk toegang tot verschillende (verplichte) onderdelen van de opleiding, zoals het portfolio, de e-learning Acute neurologie, de jaarlijkse onderwijsdagen aios neurologie, de Biemond Cursussen, de aiostoets neurologie en de NVN Wetenschapsdagen.

Daarnaast ontvangt u het wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN) en het verenigingsmagazine De Neuroloog. Ook wordt u dan direct lid van de VAAN. Dat is de Vereniging voor Arts-assistenten neurologie.

Verder kunt u ook kiezen voor de voordelen van het lidmaatschap van De Jonge Specialist, de belangenbehartiger van alle medisch specialisten in opleiding.  

Meer informatie over het lidmaatschap en het inschrijfformulier vindt u onder neurologie.nl/lidworden

Vergoeding lidmaatschap aios neurologie
Vaak vergoedt uw werkgever de lidmaatschapskosten en de onkosten voor het verplichte onderwijs. Kijk in uw arbeidsovereenkomst wat voor u geldt. 

Kritieke Beroepsactiviteiten - handreiking
Gedurende de opleiding wordt de aios bekwaam in kritische beroepsactiviteiten (KBA - of EPA's: Entrustable Professional Activities). De KBA is een kernactiviteit in het dagelijkse werk van de neuroloog. Het succesvol uitvoeren van een KBA doet een beroep op het vermogen om een combinatie van verschillende competenties gelijktijdig te gebruiken. Door dit gestructureerd vast te leggen in een KBA, kan de aios verder groeien naar meer zelfstandigheid. Ter ondersteuning voor het werken met KBA's is een handreiking ontwikkeld.