Opleiding

Aan de slag als aios neurologie

Start u binnenkort met de opleiding neurologie? Hieronder vindt u nuttige informatie, die ook te vinden is in de folder aios neurologie.   

Aanmelden als aios neurologie
Om officieel in opleiding tot medisch specialist te zijn, dient u ingeschreven te zijn bij het artsenregister: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dat doet u via mijnrgs.nl. Daarvoor is nodig:

  • BIG-registratie
  • Individueel opleidingsplan

In uw individuele opleidingsplan staat welke onderdelen en competenties u waar, wanneer en op wat voor manier gaat halen. Het plan dient goedgekeurd te worden door uw opleider en in lijn te zijn met het lokale opleidingsplan (zie ook eisen opleiding). 

Aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Meld u aan als lid van de NVN, dan hebt u namelijk toegang tot verschillende (verplichte) onderdelen van de opleiding, zoals het portfolio, de e-learning Acute neurologie, de jaarlijkse onderwijsdagen aios neurologie, de Biemond Cursussen, de aiostoets neurologie en de NVN Wetenschapsdagen.

Daarnaast ontvangt u het wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN) en het verenigingsmagazine De Neuroloog. Ook wordt u dan direct lid van de VAAN. Dat is de Vereniging voor Arts-assistenten neurologie.

Verder kunt u ook kiezen voor de voordelen van het lidmaatschap van De Jonge Specialist, de belangenbehartiger van alle medisch specialisten in opleiding.  

Meer informatie over het lidmaatschap en het inschrijfformulier vindt u onder neurologie.nl/lidworden

Vergoeding lidmaatschap aios neurologie
Vaak vergoedt uw werkgever de lidmaatschapskosten en de onkosten voor het verplichte onderwijs. Kijk in uw arbeidsovereenkomst wat voor u geldt. 

Digitale introductie in CanMEDS
Een online module helpt aios en opleiders hun weg te vinden in de onderdelen van competentiegericht opleiden in de medische vervolgopleiding. De e-learning bestaat uit twaalf thema'’s die bij voorkeur aan het begin van de opleiding worden doorlopen. Onderwerpen zijn onder meer: de competenties van de medisch specialist (CanMEDS), planning van de opleiding, portfolio, toetsing (KPB's, OSATS etc.) en feedback. 

De e-learning is openbaar te benaderen en ontwikkeld door het VUmc-kernteam In VIVO in samenwerking met het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door het KNMG-project MMV

De module bereikt u via http://www.aiosintroductie.nl/