Opleiding

E-learning acute neurologie

In opdracht van het Kern Consilium Neurologie (KCN) heeft een enthousiaste projectgroep de e-learning acute neurologie ontwikkeld om jonge aios goed voor te bereiden op werken op de SEH. De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met ExpertCollege BV.

Het Kern Consilium Neurologie stelt de casuïstiekmodule van de e-learning acute neurologie voor alle aios verplicht per 1 januari 2016. Ook voor neurologen is de e-learning interessant. Voor deelname aan de e-learning acute neurologie ontvangt men 6 accreditatie-uren.

Voor de leden van de NVN geldt een kortingstarief (€ 85 (excl. btw) in plaats van € 249). U kunt een persoonlijke kortingscode opvragen bij het bureau van de NVN.

START DE E-LEARNING ACUTE NEUROLOGIE

Inhoud e-learning
De e-learning is een interactieve, medisch inhoudelijke instructie bestaande uit twee onderdelen:
1. Casuïstiek-module bestaande uit klachtgerelateerde opgaven op het gebied van:

    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
    h.

patiënt met gedaald bewustzijn;
patiënt met plotselinge verwardheid;
patiënt met subacute loopstoornis of mictiestoornis;
patiënt met (sub)acute hoofdpijn;
patiënt met trekkingen of schokken;
patiënt met plotselinge duizeligheid;
patiënt met traumatisch (schedelhersen)letsel;
patiënt met (sub)acute neurologische uitval.

Bij afronding van de casuïstiek-module ontvangt de deelnemer een certificaat. 

2. Ziekteleer-modules bestaande uit informatieteksten en opgaven. Deze modules zijn ondersteunend aan de casuïstiek modulen en geven per ziektebeeld een aantal opgaven en uitlegteksten.

Aios dienen dit op te slaan in het e-portfolio (onder portfolio gehele periode > toetsen/landelijk onderwijs).

Deelname gaat voor leden van de NVN als volgt:
1. Ga naar de e-learning: X-pert acute neurologie.
2. Vul uw persoonlijke kortingscode in en voldoe het openstaande bedrag (€ 102,85).
3. U hebt nu toegang tot de e-learning acute neurologie gedurende drie jaar. 

Voor meer informatie over de e-learning acute neurologie kunt u uiteraard contact opnemen met het bureau van de NVN


Indien er in uw ziekenhuis interesse is voor niet-leden van de NVN om de e-learning te doorlopen, dan kan uw ziekenhuis contact opnemen met Expert College voor een kortingstarief dat gehanteerd wordt voor opleidingsinstellingen.