Opleiding

E-learning acute neurologie

In opdracht van het Kern Consilium Neurologie (KCN) heeft een enthousiaste projectgroep de e-learning acute neurologie ontwikkeld om jonge aios goed voor te bereiden op werken op de SEH. De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met ExpertCollege BV.

Het Kern Consilium Neurologie stelt de casuïstiekmodule van de e-learning acute neurologie voor alle aios verplicht per 1 januari 2016. Ook voor neurologen is de e-learning interessant. Voor deelname aan de e-learning acute neurologie ontvangt men 6 accreditatie-uren.

Voor de leden van de NVN geldt een kortingstarief (€ 85 (excl. btw) in plaats van € 249). U kunt een persoonlijke kortingscode opvragen bij het bureau van de NVN.

START DE E-LEARNING ACUTE NEUROLOGIE

Inhoud e-learning
De e-learning is een interactieve, medisch inhoudelijke instructie bestaande uit twee onderdelen:
1. Casuïstiek-module bestaande uit klachtgerelateerde opgaven op het gebied van:

    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
    h.
    i.
    j.

patiënt met gedaald bewustzijn;
patiënt met plotselinge verwardheid;
patiënt met subacute loopstoornis of mictiestoornis;
patiënt met (sub)acute hoofdpijn;
patiënt met trekkingen of schokken;
patiënt met plotselinge duizeligheid;
patiënt met traumatisch (schedelhersen)letsel;
patiënt met (sub)acute neurologische uitval;
patiënt met respiratoire insufficiëntie;
kindermishandeling   

2. Ziekteleer-modules bestaande uit informatieteksten en opgaven.
Deze modules zijn ondersteunend aan de casuïstiek modulen en geven per ziektebeeld een aantal opgaven en uitlegteksten.

Bij afronding van de casuïstiek-module ontvangt de deelnemer een certificaat. Aios dienen dit op te slaan in het e-portfolio.

Deelname gaat voor leden van de NVN als volgt:
1. Ga naar de e-learning: X-pert acute neurologie.
2. Vul uw persoonlijke kortingscode in en voldoe het openstaande bedrag (€85 + €17,85 (btw) = € 102,85).
3. U hebt nu toegang tot de e-learning acute neurologie gedurende drie jaar. 

Voor meer informatie over de e-learning acute neurologie kunt u uiteraard contact opnemen met het bureau van de NVN

Indien er in uw ziekenhuis interesse is voor niet-leden van de NVN om de e-learning te doorlopen, dan kan uw ziekenhuis contact opnemen met Expert College voor een kortingstarief dat gehanteerd wordt voor opleidingsinstellingen.