Opleiding

Opleiding tot neuroloog

Geïnteresseerd in de opleiding tot neuroloog?

De folder 'Een neuroloog lost complexe puzzels op' geeft algemene informatie over de opleiding tot neuroloog. Bekijk ook de video hieronder van de KNMG -  'Een dag uit het leven van een neuroloog' voor een blik in de dagelijkse praktijk.

Opleiding

De opleiding tot neuroloog duurt zes jaar. Het volledige curriculum is beschreven in het Neurologie Opleidingsplan Nederland 2 plus bijlagen (resp. NEURON 2 en Bijlagen NEURON 2):

  • Drie jaar klinische, poliklinische en consultatieve neurologie.
  • Eén jaar drie verplichte stages die elk drie tot zes maanden duren. Dit zijn intensive of medium care neurologie, kinderneurologie en neurochirurgie.
  • Eén jaar klinische neurofysiologie.
  • Eén jaar aandachtsgebied of verdieping van een speciaal gedeelte in de neurologie.

De volgorde van deze onderdelen is vrij. De aios in een academische opleiding volgt van deze zes jaar opleiding minimaal één jaar opleiding in een niet-academische opleidingsinstelling. De aios in een niet-academische opleiding volgt minimaal één van de zes jaar in een academische opleidingsinstelling. 

CanMEDS competenties
Aios neurologie worden opgeleid volgens het CanMEDS-model. Een online module helpt aios en opleiders hun weg te vinden in de onderdelen van het competentiegericht opleiden in de medische vervolgopleiding. De e-learning is bereikbaar via http://www.aiosintroductie.nl/ 

Opleidingseisen
De specifieke eisen voor de opleiding staan beschreven in het Kaderbesluit CCMS en het specifiek besluit neurologie. De opleidingseisen zijn te raadplegen via de website van de KNMG. Ook biedt de KNMG (RGS) een overzichtspagina aan met informatie over de opleiding neurologie. 

Opleidingsklinieken
Elk jaar zijn er ongeveer vijftig opleidingsplaatsen voor neurologie. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over vijftien opleidingsklinieken.

Onderwijs
Tijdens de opleiding worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, waaronder het landelijke cursorisch onderwijs dat wordt georganiseerd door het Consilium Neurologicum van de NVN. De aios-onderwijsdagen worden gevormd door een jaarlijks tweedaagse cursuscyclus per jaarcohort (5 cursussen gedurende de gehele opleiding) op de onderwerpen:

1. Neuroradiologie en neuro-anatomie
2. Neurofysiologie
3. Neuro-immunologie en neuro-infectiologie
4. Neurofarmacologie
5. Neurogenetica 

Daarnaast verzorgt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie een deel van het onderwijs. Zij verzorgt de KNF-dagen.
Leden: meer informatie en inschrijfformulieren over de onderwijsdagen aios neurologie vindt u op het ledendeel.  

Toetsen
De landelijke onderwijsdagen voor aios neurologie worden afgesloten met een toets. Daarnaast vinden jaarlijks landelijk twee toetsen plaats; de, voor alle aios verplichte, aiostoets en de neurologentoets. Deze toetsen worden jaarlijks ontwikkeld door de Toetsingscommissie van de vereniging en zijn alleen toegankelijk voor leden.
Leden: meer informatie over de toetsen vindt u op het ledendeel.

Opleidingsetalage: stages
Opleidingsklinieken etaleren hun stages (ter verdieping van de opleiding) via de website van de Opleidingsetalage. De opleidingsetalage wordt door de Federatie Medisch Specialisten uitgevoerd. Aios kunnen online de aangeboden stages met elkaar vergelijken.
Leden: Meer informatie over de etalagestages neurologie vindt u op het ledendeel.

Portfolio
Tijdens de opleiding beheert de aios zijn portfolio. De opleiding neurologie maakt gebruik van een online portfoliosysteem van Reconcept.
Leden: op het ledendeel vindt u meer informatie over het e-portfolio zoals instructies en weblinks.