VAAN

Enquête jonge klaren neurologie

De NVN vindt het belangrijk dat er voldoende neurologen voor de toekomst zijn, maar ook dat er geen substantieel overschot is, waardoor aios neurologie opgeleid worden zonder uitzicht op een positie na de opleiding. Een goed inzicht van de arbeidssituatie van jonge neurologen helpt de NVN om deze redelijke balans tussen instroom aios neurologie en werkgelegenheid van neurologen te bewerkstelligen. Om tot een goed inzicht van de arbeidssituatie te komen, heeft de Commissie Regulatie Opleidingscapaciteit Neurologie (CRON) in samenwerking met de VAAN (neurologen in opleiding) een enquête opgesteld.

Wij verzoeken alle aios die recent afgestudeerd zijn als neuroloog, om de digitale enquête in te vullen. De resultaten neemt de CRON jaarlijks mee in haar advies aan de overheidspartijen over de gewenste opleidingscapaciteit neurologie.