VAAN

Vereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog

De VAAN (Vereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog) werd opgericht in 1982 met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding tot neuroloog en belangenbehartiging van neurologen in opleiding.

Activiteiten
Er is een nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze samenwerking komt tot uiting in de deelname van VAAN-bestuursleden aan het NVN-bestuur en aan commissies van de NVN die van belang zijn voor de opleiding. Actuele thema's zijn het opleidingscurriculum NEURON, de aios-dagen en de toetsing tijdens de opleiding. 

Enquête jonge klaren neurologie
Verder houdt de VAAN regelmatig een enquête onder 'jonge' neurologen om zo de werkgelegenheid voor neurologen in kaart te brengen. De verzamelde gegevens worden onder andere  besproken binnen de NVN-Commissie Regulatie Opleidingscapaciteit Neurologie (CRON) in het kader van de regulatie van het aantal opleidingsplaatsen (zie rechtermenu).

VAAN leden
Alle aios-leden van de NVN zijn lid van de VAAN (geen contributie). Het VAAN-bestuur bestaat uit kliniekvertegenwoordigers, afkomstig van de verschillende opleidingsklinieken. Het contact met de achterban loopt via de jaarlijkse ledenvergadering in juni, met aansluitend een diner, en via verslaggeving aan de kliniekvertegenwoordigers van alle opleidingsklinieken. Wanneer het wenselijk is op korte termijn alle neurologen in opleiding te bereiken, kan ook een beroep worden gedaan op deze kliniekvertegenwoordigers.

Contact
Bij vragen, opmerkingen of anderszins is de VAAN te bereiken per e-mail: vaan@neurologie.nl

VAANdragersprijs
Tot slot kent de VAAN jaarlijks een prijs toe aan een neuroloog met buitengewone verdiensten voor het aios onderwijs: de VAANdragersprijs of Zilveren Babinski. De uitreiking van deze prijs vindt plaats tijdens de Biemond Cursussen in december. 

Winnaar Vaandragersprijs/Zilveren Babinski 
2017: Dr. S.C (Selma) Tromp, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
2015: Dr. P.L.M. (Paul) de Kort, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
2014: Dr. P.J. (Peter) Koehler, Atrium MC, Heerlen
2013: Dr. D.M.(Martin) Laman, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
2012: Dr. W.I.M. Verhagen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
2011: Prof. dr. J.H.J. Wokke, UMC Utrecht