VAAN

Vereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog

De VAAN (Vereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog) werd opgericht in 1982 met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding tot neuroloog en belangenbehartiging van neurologen in opleiding.

Activiteiten
Er is een nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze samenwerking komt tot uiting in de deelname van VAAN-bestuursleden aan het NVN-bestuur en aan commissies van de NVN die van belang zijn voor de opleiding. Actuele thema's zijn het opleidingscurriculum NEURON 2, de aios-dagen en de toetsing tijdens de opleiding. Daarnaast is de VAAN ook actief betrokken bij De Jonge Specialist (DJS). DJS is de zelfstandige beroepsvereniging voor alle aios en behartigt onze belangen op landelijk niveau. Kijk hier voor meer informatie over DJS.

Het VAAN-bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met kliniekvertegenwoordigers, afkomstig uit alle opleidingsklinieken met volledige opleidingserkenning. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de VAAN-bestuursleden en alle commissies waar de VAAN bij betrokken is. Het contact met de achterban verloopt via de algemene ledenvergadering, verslaggeving aan en door de kliniekvertegenwoordigers, en via de nieuwsbrief. Ook is er een facebookpagina van de VAAN, waarop veel belangrijke zaken geplaatst worden. Alle aios-leden van de NVN zijn automatisch lid van de VAAN (geen contributie).

Enquête jonge klaren neurologie
Verder houdt de VAAN regelmatig een enquête onder 'jonge' neurologen om zo de werkgelegenheid voor neurologen in kaart te brengen.(zie rechtermenu) De verzamelde gegevens worden onder andere besproken binnen de NVN-Commissie Regulatie Opleidingscapaciteit Neurologie (CRON) in het kader van de regulatie van het aantal opleidingsplaatsen.

Contact 
Bij vragen, opmerkingen of anderszins is de VAAN te bereiken via de kliniekvertegenwoordigers of per e-mail: vaan@neurologie.nl

VAANdragersprijs
Tot slot kent de VAAN jaarlijks een prijs toe aan een neuroloog met buitengewone verdiensten voor het aios onderwijs: de VAANdragersprijs of Zilveren Babinski. De uitreiking van deze prijs vindt plaats tijdens de Biemond Cursussen in december. 

Winnaar Vaandragersprijs/Zilveren Babinski 
2020: Dr. G.(Gosse) de Jong, Isala Klinieken, Zwolle 
2019: Dr. M. (Marijke) Eurelings, Spaarne Gasthuis
2018: Dr. G. (Gea) Drost, UMC Groningen
2017: Dr. S.C. (Selma) Tromp, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
2015: Dr. P.L.M. (Paul) de Kort, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
2014: Dr. P.J. (Peter) Koehler, Atrium MC, Heerlen
2013: Dr. D.M.(Martin) Laman, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam 
2012: Dr. W.I.M. Verhagen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 
2011: Prof. dr. J.H.J. Wokke, UMC Utrecht