Patiëntenvoorlichting

Klinische Neurofysiologie - BAEP

NVN logo voor KNF folders.jpgKNF afbeelding logo.jpg

Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP)


Inleiding
Een BAEP-onderzoek is een klinisch neurofysiologisch onderzoek. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek ongeveer inhoudt. De procedure kan van ziekenhuis tot ziekenhuis enigszins verschillen, meestal kunt u in uw eigen ziekenhuis een informatiefolder verkrijgen.

Doel van het onderzoek
Het doel van een BAEP (de afkorting betekent Brainstem Auditory Evoked Potential) is het meten van de reactie van de hersenen op een geluidsprikkel van het gehoorsysteem. Hiermee wordt informatie verkregen over de werking van de gehoorzenuw en een deel van de hersenstam. Een BAEP kan aangevraagd worden bij gehoorverlies, maar ook bijvoorbeeld bij duizeligheid en oorsuizen. Bij volwassenen is de BAEP soms een aanvulling op een gehooronderzoek (audiogram) door de KNO arts. Bij het audiogram moet de patiënt aangeven wanneer deze iets hoort. Bij de BAEP is geen actieve medewerking van de patiënt nodig. Daarom kan dit onderzoek ook gebruikt worden om de functie van de gehoorzenuw en hersenstam bij (zeer) kleine kinderen te testen. Daarnaast kan een BAEP gebruikt worden om bij bepaalde neurochirurgische ingrepen de functie van de gehoorzenuw te bewaken. 

Voorbereiding

  • was uw haar de dag vóór het onderzoek grondig;
  • u mag de periode voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken;
  • heeft u een gehoorapparaat, dan kunt u dat meestal inhouden;
  • een klein oorsieraad is geen probleem, draag liever geen geen grote oorringen of grote  aantallen oorpiercings;
  • bij kleine kinderen wordt de BAEP vaak afgesproken rond de middagslaaptijd. Laat  het kindje dan niet van tevoren slapen en geef bij voorkeur de fles pas net voor het begin van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een speciaal opgeleide laborant, die u de procedure nog eens zal uitleggen. Om de meting uit te kunnen voeren, wordt de hoofdhuid op een aantal plaatsen ontvet met een korrelige crème. Vervolgens worden op deze plaatsen met een geleidende pasta kleine metalen plaatjes (elektroden) geplakt. Deze zitten met draden aan het meetapparaat vast. Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.
 

Tijdens het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank of zit u in een stoel. U luistert naar klikjes die u hoort via een koptelefoon. Eerst wordt voor ieder oor apart de gehoordrempel bepaald. Dat is het zachtste geluidsniveau waarbij een reactie van de hersenstam gemeten kan worden. Daarna worden per oor meestal twee metingen gedaan van enkele minuten. Het onderzoek is niet pijnlijk. Soms vallen mensen in slaap tijdens dit onderzoek, dat is geen enkel probleem voor de meting.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden met water. U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis gaan en uw werkzaamheden hervatten.

Beoordeling en uitslag
De neuroloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag naar de aanvragend specialist. Die bespreekt met u de bevindingen.


Deze folder is bedoeld om u enige algemene informatie te geven over veel voorkomende neurologische aanvullende onderzoeken. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De precieze uitvoering kan per ziekenhuis verschillen. Inhoudelijke en persoonlijke vragen kunt u het beste richten aan degene die dit onderzoek bij u heeft aangevraagd of dit onderzoek uitvoert.


Versie: Herziening, December 2015.