menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Accreditatienieuws

Regeling tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis aangepast
Door COVID-19 is het soms moeilijk om aan de herregistratie-eisen te voldoen. De RGS houdt daar rekening mee. Samen met het CGS zijn regelingen gemaakt om specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Deze regelingen worden regelmatig bijgesteld. Vanaf 20 juli 2021 gelden de volgende regelingen:

  • Deskundigheidsbevordering
    Bij alle specialisten en profielartsen van wie de beoordelingsperiode bij herregistratie in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 valt (‘covid-periode’), vermindert de RGS het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering met 3 uur per maand. Dat betekent dat de vermindering maximaal 22 maanden x 3 = 66 uur is. De gevolgen voor uw herregistratie vindt u terug in een tabel.
  • Evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie
    De RGS kan dispensatie verlenen als u niet kon deelnemen aan de evaluatie van het individueel functioneren en/of de externe kwaliteitsevaluatie. Dit geldt als de expiratiedatum van uw inschrijving tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2021 ligt. Vanaf 1 juli 2021 moet iedereen weer deelnemen aan deze evaluaties.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG.

Annulering/uitstel nascholingen vanwege COVID-19- maatregelen

  • Een aanbieder kan de datum van een nascholing zelf in GAIA aanpassen. De datum moet wel binnen de reguliere accreditatietermijn vallen: 1 jaar, of 2 jaar bij e-learning.
  • Als de onderwerpen van de nascholing gelijkblijven en alleen de sprekers wisselen, dan hoeft er geen herbeoordeling plaats te vinden.
  • Als de inhoud wijzigt of er een volledig nieuwe nascholing komt, dan moet er wel een herbeoordeling plaatsvinden. Hiervoor geldt het gebruikelijke tarief.

 

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.