menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Normtijden

Normtijden

De normtijdentool van LOGEX bestaat uit twee pagina’s:

  • Zorgactiviteiten: deze pagina toont (voor neurologie) het overzicht van alle geldende zorgactiviteiten inclusief normtijd, % van totale normuren.
  • Zorgproducten: deze pagina toont het overzicht van alle geldende zorgproducten, inclusief normtijd, % van totale benchmark normuren en onderliggende zorgprofielen.

De normtijden zijn gebaseerd op de zorgprofielen van LOGEX. Op basis van het voorkomen in het zorgprofiel wordt een profielnormtijd berekent. Daarnaast worden nog een aantal rekenregels gehanteerd, zoals bijvoorbeeld voor administratie voor subtrajecten. Dit resulteert uiteindelijk in een definitieve normtijd per zorgproduct.

De normtijden zijn onderdeel van de bepaling van output van zorg voor de LOGEX benchmark. De normtijden zijn opgesteld als weegfactor voor de zwaarte van de zorg binnen het specialisme. Dit betekent dat de normtijden niet vergelijkbaar zijn tussen specialismen onderling. Wij verzoeken u daarom de normtijden alleen voor intern gebruik te hanteren.

De BBC heeft de normtijden per zorgactiviteit en per zorgproduct voor 2023 verder verfijnd.

Als u de lijst met normtijden voor een eigen analyse wilt hebben, dan kan u een volledige lijst van de normtijden 2023 opvragen bij de Beroepsbelangencommissie. We stellen de lijst niet standaard beschikbaar omdat we willen voorkomen dat de normtijden in een oneigenlijke context worden gebruikt.

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.