menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Werkvormen, arbeidsmarkt en loopbaan

Vrij gevestigd of in dienstverband
Neurologen werken in een dienstverband met het ziekenhuis (60%) of als lid van een vrij gevestigde maatschap (40%). De politiek wil grip op de zorg(kosten) houden. Politieke partijen veronderstellen dat er flink kan worden bespaard door alle medisch specialisten in loondienst te brengen. Diverse rapporten trekken dat sterk in twijfel, maar in juli 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om alle vrij gevestigde medisch specialisten in loondienst te brengen. Een volgend regeerakkoord zal richtinggevend zijn over óf, wanneer en hoe dat gebeurt.

Dienstverband
Bij de belangenbehartiging voor neurologen in dienstverband werken we nauw samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2021 zorgt samen met de Cao Ziekenhuizen voor een betere werk- en inkomenspositie voor neurologen in dienstverband en daarnaast voor meer mogelijkheden om veilig en gezond te werken.

MSB’s
Veel medisch specialisten in vrij beroep zijn lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in hun ziekenhuis. Het MSB werkt nauw samen met de raad van bestuur, onder andere om het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis te verbeteren. De Federatie Medisch Specialisten organiseert meerdere keren per jaar zogenaamde ‘collectievenbijeenkomsten’. Daarin wisselen de voorzitters van de MSB’s ervaringen uit en worden zij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op onder andere financieel en organisatorisch gebied.

Gelijkgerichtheid
Het samenwerkingsmodel tussen medisch specialisten en de raad van bestuur heeft geleid tot meer gelijkgerichtheid tussen beide partijen. Er zijn geen verschillende ‘eilandjes van maatschappen’ meer in het ziekenhuis, maar er wordt goed samengewerkt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Er worden heldere afspraken gemaakt over de gesprekken met zorgverzekeraars, investeringen in medische apparatuur en innovaties. Maar ook over de manier waarop onderwerpen als ‘juiste zorg op de juiste plek’ en ‘gezond en veilig werken’ worden ingevuld.

Arbeidsmarkt
Een groeiende groep medisch specialisten heeft problemen om een vaste aanstelling binnen het eigen specialisme te vinden. Het Capaciteitsorgaan maakt ramingen voor een vrij lange termijn, waarin veel kan veranderen. Ook is er al jaren sprake van een nullijn of minimale groei van het budget voor de ziekenhuiszorg. Hierdoor kan het aantal arbeidsplaatsen niet worden uitgebreid. Deze arbeidsmarktproblematiek is complex, hiervoor is geen eenvoudige snelle oplossing.

Loopbaan
De loopbaan van aios tot pensionering kent natuurlijk verschillende fasen. Over hoe specialisten dit beleven, de combinatie met privéomstandigheden die ook voortdurend veranderen, en wensen in de verschillende fasen is weinig bekend. Om hierop beter in te kunnen spelen start de Federatie Medisch Specialisten in het najaar van 2021 met een uitgebreide Loopbaanmonitor.

Actueel

Direct naar:

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.