menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Zorgevaluatiestudies

Er loopt op dit moment een aantal zorgevaluatiestudies:

 

StAtins in Frail oldEr patients with ischemic Stroke or Transient ischemic attack (SAFEST)

In dit onderzoek wordt gekeken of het niet behandelen met statines van kwetsbare ouderen na een TIA of beroerte een betere kwaliteit van leven en beter dagelijks functioneren geeft in vergelijking met wel behandelen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een deel waarbij gestopt wordt met een statine bij patiënten die dit medicijn al gebruikten en een deel waarbij er geen statine wordt gestart.

 • Contactpersoon: Renske van den Berg-Vos, neuroloog in OLVG en Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Subsidie: ZonMW, Doelmatigheidsonderzoek, Evaluatieonderzoek ZE&GG
 • Status: lopend (doel: 1200 geïncludeerde patiënten)
 • Deze kennisvraag is opgenomen in de top 10 kennisvragen van de Handelingsagenda ZE&GG Ronde 2020

 

Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele MS patiënten (DOT-MS)
The safety and cost-effectiveness of discontinuing disease-modifying therapies in stable relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomized rater-blinded multicenter trial.

Nazorg bij TIA en beroerte – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatie-artsen (VRA) (ECO-STROKE)
Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden.

 • Contactpersoon: Vincent Kwa, OLVG
 • Subsidie: ZonMw, DoelmatigheidsOnderzoek
 • In samenwerking met: VRA, Patiëntenfederatie Nederland, hersenletsel.nl, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) sectie Neuropsychologie.
 • Status: inclusie afgerond (533 geïncludeerde patiënten), follow-up tot juni 2023

 

Useful and cost-effective workup in chronic polyneuropathy (EXPRESS) 

Zinnige diagnostiek bij polyneuropathie: vaststellen welke bloedonderzoeken zinnig zijn en wanneer er EMG-onderzoek moet worden gedaan voor het stellen van de juiste diagnose.

 

Improve diagnostic pathway in acute onset, continuous dizziness (PROVIDE)

De PROVIDE Trial is een studie naar de beste diagnostiek bij patiënten op de spoedeisende hulp met plotse, continue duizeligheid. Het doel van dit onderzoek is te bepalen hoe goed de HINTS+ test (combinatie van tests uitgevoerd door een arts) en de MRI-scan van de hersenen kunnen aantonen of een patiënt een herseninfarct heeft. Ook wordt onderzocht welke factoren betrouwbaar kunnen voorspellen of iemand een herseninfarct heeft.

 

The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients: a multi-center randomized controlled trial comparing two treatment strategies (DISTRICTS)
De vergelijking van de effectiviteit van vroege chirurgische behandeling versus vroege corticosteroïd injectie, al dan niet gevolgd door een chirurgische behandeling, bij patiënten met een carpaal tunnel syndroom (CTS).

 • Contactpersoon: Rob de Bie, AMC
 • Subsidie: ZonMw, SEENEZ-programma
 • Status: inclusie van patiënten afgerond (940 patiënten geïncludeerd), zie www.districts.nl

 

Carotid endarterectomy or optimized medical therapy in patients with symptomatic carotid artery stenosis: a cost effectiveness analysis
Bepalen van het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte.

 

Costeffectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease
Wat is de effectiviteit en doelmatigheid van het inzetten van Parkinson verpleegkundigen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten, in vergelijking met standaard zorg?

 

Vergelijkend onderzoek naar klinische en kosteneffectiviteit van continue Infusie met levodopa/carbidopa en diepe hersenstimulatie bij gevorderde ziekte van Parkinson (INVEST)

De INVEST-studie (INfusie VErsus STimulatie) onderzoekt verschillende behandelingen voor de gevorderde ziekte van Parkinson. De behandelingen met continue levodopa/carbidopa infusie via een PEG-J sonde en diepe hersenstimulatie worden vergeleken.

 

MR CLEAN Late – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Een deel van de patiënten met een herseninfarct arriveert na 6 uur na het begin van de klachten in een ziekenhuis en komt niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling. Er zijn aanwijzingen dat een deel van deze patiënten die aan een aantal extra voorwaarden voldoen, toch een positief behandeleffect kunnen hebben van de IAT. In deze studie worden deze aanwijzingen onderzocht.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.