menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Zorgevaluatiestudies

Er loopt op dit moment een aantal zorgevaluatiestudies:

Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele MS patienten (Kennisagenda NVN)
The safety and cost-effectiveness of discontinuing disease-modifying therapies in stable relapsing-remitting multiple sclerosis (DOT-MS): a randomized rater-blinded multicenter trial.

 

Nazorg bij TIA en beroerte (Kennisagenda NVN) – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatie-artsen (VRA)
Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden.

  • Contactpersoon: Vincent Kwa, OLVG
  • Subsidie: ZonMw, DoelmatigheidsOnderzoek
  • In samenwerking met: VRA, Patiëntenfederatie Nederland, hersenletsel.nl, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) sectie Neuropsychologie.
  • Status: inclusie van patiënten (doel: 516 geïncludeerde patiënten)

 

CTS – DISTRICTS:
De vergelijking van de effectiviteit van vroege chirurgische behandeling versus vroege corticosteroïd injectie, al dan niet gevolgd door een chirurgische behandeling, bij patiënten met een carpaal tunnel syndroom (CTS).

  • Contactpersoon: Rob de Bie, AMC
  • Subsidie: ZonMw, SEENEZ-programma
  • Status: inclusie van patiënten afgerond (940 geïncludeerde patiënten), zie www.districts.nl

 

Carotis
Bepalen van het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte.

 

Parkinson
Wat is de effectiviteit en doelmatigheid van het inzetten van Parkinson verpleegkundigen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten, in vergelijking met standaard zorg?

 

MR CLEAN Late – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Een deel van de patiënten met een herseninfarct arriveert na 6 uur na het begin van de klachten in een ziekenhuis en komt niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling. Er zijn aanwijzingen dat een deel van deze patiënten die aan een aantal extra voorwaarden voldoen, toch een positief behandeleffect kunnen hebben van de IAT. In deze studie worden deze aanwijzingen onderzocht.

Actueel

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.