2019

Wetenschappelijke vergadering werkgroep NNW

Op vrijdag 4 oktober vindt de gezamenlijke Wetenschappelijke Vergadering plaats van de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep en het Nederlands Neurovasculair Genootschap.

Onderstaand de uitnodigingstekst:

Geachte collega,

Graag nodigen wij u uit voor de derde gezamenlijke wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep en het Nederlands Neurovasculair Genootschap op vrijdag 4 oktober 2019 van 9.30 tot 16.30 uur met lunch en borrel na afloop. De bijeenkomst wordt gehouden in de Forumzaal van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam).

Ook zal op deze dag  tijdens de lunch de Algemene Ledenvergadering van de Neurovasculaire Werkgroep plaatsvinden.  De agenda voor deze vergadering wordt separaat verzonden.

De wetenschappelijke vergadering is een podium voor (jonge) onderzoekers die hun onderzoeksplannen willen bespreken en daarover advies willen vragen. Eens temeer is door het gezamenlijke karakter de vergadering nu hét podium om samenwerking aan te gaan voor succesvol Nederlands neurovasculair onderzoek.

Hiertoe willen we iedereen van harte uitnodigen hun onderzoeksvoorstel in te dienen voor een voordracht, vooral over nieuw uit te voeren studies. Daarnaast is er de mogelijkheid om de resultaten van recent afgerond onderzoek te presenteren en willen we Nederlandse ongoing trials en de stand van zaken rondom CONTRAST, het door de Hartstichting gesubsidieerde onderzoeksprogramma rondom acute beroertebehandeling, bespreken.

Voor alle onderdelen (nieuw onderzoek/afgerond onderzoek/ongoing trials) kunt u ons uw titel met co-auteurs en affiliatie sturen voor 10 september 2019 naar Heleen den Hertog (m.h.den.hertog@isala.nl). Een abstract is niet nodig.

Voor de dag zelf kunt u zich inschrijven door vóór 10 september 2019 een e-mail te sturen aan Jessica Kimstra (jkimstra@neurologie.nl) . Voor promovendi en A(N)IOS bedragen de inschrijfkosten €20, voor medisch specialisten €40. U wordt verzocht dit over te maken op NL21INGB0006875584 t.n.v. de werkgroep NNW te Utrecht onder vermelding van eigen naam en deelname WV2019.

Hopelijk tot 4 oktober!

Met vriendelijke groet,

Heleen den Hertog, Bob Roozenbeek, Inger de Ridder en Floris Schreuder namens de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep.
Jeroen Boogaarts,  Ad van Es en Jelis Boiten, bestuur Nederlands Neurovasculair Genootschap 

Adres & routebeschrijving:

  • Adres:  OBA, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
  • De OBA bevindt zich op loopafstand van Amsterdam CS

Parkeren is mogelijk in Parking Centrum Oosterdok voor €20 per dag