menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Aios-onderwijsdagen

De aios-onderwijsdagen maken onderdeel uit van de opleiding tot neuroloog. Ze hebben als doel om de aios neurologie beter vertrouwd te maken met de wetenschappelijke en meer basale achtergronden van ziekteprocessen in de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren.

6 cursussen
Wij organiseren aios-onderwijsdagen voor 5 jaargangen van de opleiding. Alle aios neurologie moeten verplicht aan de verschillende cursussen deelnemen. De volgorde daarvan staat vast tijdens de eerste 5 kalenderjaren van de opleiding. Daarbij maakt het niet uit in welk opleidingsjaar u op dat moment zit.

Jaargang 1: neuroanatomie en neuroradiologie
Jaargang 2: klinische neurofysiologie
Jaargang 3: neuro-immunologie en infectiologie / neuropathologie
Jaargang 4: neurofarmacologie
Jaargang 5: neurogenetica

Cursusdata
De cursussen zijn op de volgende data gepland:

Datum Cursus Inschrijftermijn
9 juni 2023 Jaargang 3 Neuropathologie
Coördinator: prof. dr. Angelika Mühlebner
De inschrijving is gesloten
12 en 13 oktober 2023 Jaargang 2 Klinische neurofysiologie
Coördinatoren: prof. dr. ir. Michel van Putten en dr. Hans Koelman
De inschrijving is open tot en met 17 augustus 2023

Schrijf je in

16 en 17 november 2023 Jaargang 1 Neuroanatomie en -radiologie
Coördinatoren: prof. dr. Henk  Berendse, dr. J.C.J. Bot, dr. Wilma van de Berg en dr. G. Schenk
Volgt
1 december 2023 Aios-onderwijsdag Neuropathologie (editie voor aiossen jaargang 4 en hoger) Volgt
1 en 2 februari 2024 Jaargang 4 Neurofarmacologie
Coördinatoren:  Prof. dr. Geert-Jan Groeneveld en dr. Philip Kremer
Volgt
8 en 9 februari 2024 Jaargang 5 Neurogenetica
Coördinator: dr. Laura Donker Kaat
Volgt
14 en 15 maart 2024 Jaargang 3 Neuroimmunologie en -infectiologie
Coördinatoren dr. Juna de Vries en prof. dr. Matthijs Brouwer
Volgt
7 juni 2024 Jaargang 3 Neuropathologie
Coördinator: prof. dr. Angelika Mühlebner
Volgt

Inschrijven
Inschrijven kan via nvn-nascholingen.nl. Doe dit uiterlijk 9 weken voorafgaand aan de cursus, zodat u voldoende tijd heeft om u voor te bereiden. Let op: inschrijven voor de aios-onderwijsdag Neuropathologie gebeurt via de DLO en niet via de nvn-nascholingen.nl website.

Voorbereiden en toetsen via digitale leeromgeving
Alle documentatie en voorbereiding voor deze cursussen plaatsen we op de digitale leeromgeving (dlo.demedischspecialist.nl). Als u zich heeft ingeschreven voor een cursus ontvangt u bericht zodra de documentatie daar beschikbaar is. Lukt het u niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op via vereniging@neurologie.nl.

U bereidt zich voor aan de hand van literatuur, video’s en opdrachten. De opdrachten komen tijdens de bijeenkomsten terug. De geschatte voorbereidingstijd is circa 8 uur. Presentaties worden na afloop van de cursus beschikbaar gesteld, als de docent daar toestemming voor geeft.

De aios-onderwijsdagen worden afgesloten met een digitale toets. Deze toets wordt na afloop plenair nabesproken. Zo is het voor u direct duidelijk in welke mate u de leerdoelen van de cursus beheerst. Het behaalde cijfer op de toets(en) wordt ingevoerd in uw portfolio en zowel u als uw opleider ontvangen hierover bericht.

Niet aanwezig?
Kan u door overmacht een cursus niet bijwonen? Dan kan u die in het jaar daarna inhalen. Dit kan dus betekenen dat u in dat jaar deelneemt aan 2 cursussen. U moet dit afstemmen met uw opleider.

Vragen over de inschrijving kan u stellen via scholing@neurologie.nl. Voor overige vragen kan u terecht bij vereniging@neurologie.nl.

 

 

 

 

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.