Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Aanbieder

Hoe kan u als aanbieder nascholing door de NVN laten accrediteren?
Nascholing aanbieden voor accreditatie loopt via de internetapplicatie GAIA. Daarbinnen zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de inhoud en vorm van de nascholing.

Vakinhoudelijke nascholing neurologie
Accreditatie van vakinhoudelijke nascholing voor de neuroloog vraagt u aan bij de NVN via GAIA.

Algemene nascholing
Accreditatie van algemene nascholing loopt via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Met de beslisboom van de ABAN beoordeelt u of u de nascholing voor accreditatie aan moet bieden aan de NVN of aan het ABAN.

IC-nascholing
Accreditatieaanvragen voor IC-nascholing vraagt u aan bij het Accreditatie & Registratie Bureau Intensive Care Nascholingen (ABIC). Dit kan dus níét bij het ABAN. Deze nascholingen komen via het ABIC in de categorie ‘intensive care’. De punten tellen dan mee voor de herregistratie voor het specialisme intensive care én voor het basisspecialisme. De accreditatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care beoordeelt de IC-aanvragen inhoudelijk.

E-learning
Een aanvraag voor accreditatie van e-learning verloopt in twee stappen. Eerst vraagt u accreditatie aan voor het format. Dit doet u bij het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Als het format is geaccrediteerd, vraagt u accreditatie aan voor de inhoud bij de wetenschappelijke vereniging of het ABAN.

Refereeravonden
Als refereeravonden meerdere keren per jaar worden gehouden, vraagt u voor alle avonden in één keer accreditatie aan. Is het programma pas later in het jaar definitief bekend, dan voegt u het programma later toe aan de aanvraag.

Geen accreditatie voor highlight-symposia 
Bijeenkomsten zoals highlight symposia waar in zeer beperkte tijd de belangrijkste bevindingen van een of meer recente meerdaagse congressen kort worden samengevat, kan u niet aanbieden voor accreditatie. Wij vinden dat deze bijeenkomsten niet voldoen aan de basisvoorwaarden voor accreditatie: voldoende (wetenschappelijke) inhoud en onafhankelijkheid van invloed van sponsors.

Tarieven accreditatieaanvragen (inclusief btw)

Commerciële/(deels) gesponsorde bijeenkomsten 300,00
Niet-commerciële/niet-gesponsorde bijeenkomsten en individuele aanvragen van niet-NVN-leden 99,99
Individuele aanvragen van NVN-leden 0,00
E-learning 300,00

NVN-regelgeving
Informatie over de geldende NVN-regelgeving voor accreditatie, waaronder de beoordelingstermijnen, vindt u op de pagina Naslagwerk.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.