menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Aanvragen accreditatie

U bent neuroloog en wilt een individuele aanvraag indienen

Vakinhoudelijke bijeenkomsten

Heeft u een vakinhoudelijk bijeenkomst bijgewoond waarvoor u accreditatie wilt aanvragen? Aan de hand van de lijst van op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten en de GAIA-nascholingsagenda gaat u eerst na of een nascholing al eerder is geaccrediteerd. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen en kan u de punten zelf toevoegen aan uw dossier.
Staat de nascholing niet in een van de overzichten? Dan vult u het aanvraagformulier in. U mailt dit zo spoedig mogelijk na afloop van de nascholing samen met het programma en uw deelnamecertificaat ter beoordeling naar de NVN. Voor nascholingen die u meer dan 5 jaar geleden heeft gevolgd, kunnen we geen accreditatie meer verlenen.
Voor NVN-leden is het indienen van een individuele aanvraag gratis.

Niet-vakinhoudelijke bijeenkomsten

Voor het indienen van een aanvraag voor niet-vakinhoudelijke nascholing gelden andere regels. Zie hiervoor het NVN-beleid voor accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing in het submenu Naslagwerk.

U bent aanbieder en wilt nascholing laten accrediteren

Vakinhoudelijke nascholing
Accreditatie van vakinhoudelijke nascholing vraagt u aan via GAIA.

Algemene nascholing
Accreditatie van algemene nascholing loopt via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Refereeravonden
Als refereeravonden meerdere keren per jaar worden gehouden, kan u voor alle avonden in één keer accreditatie aanvragen. Is het programma pas later in het jaar definitief bekend, dan voegt u het programma later nog toe aan de aanvraag.

IC-nascholing
Accreditatieaanvragen voor IC-nascholing dient u in bij het Accreditatie & Registratie Bureau Intensive Care Nascholingen (ABIC) en uitdrukkelijk níét bij het ABAN. Deze nascholingen komen via het ABIC in de categorie ‘intensive care’. De punten tellen dan mee voor de herregistratie voor het specialisme intensive care én voor het basisspecialisme. De Accreditatiecommissie van de NVIC beoordeelt de IC-aanvragen inhoudelijk.

E-learning
Aanvragen voor formats voor e-learning lopen via GAIA, via het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Op de website van de KNMG staat hierover meer informatie. Als het format is geaccrediteerd, vraagt u accreditatie aan voor de inhoud bij de wetenschappelijke vereniging respectievelijk het ABAN.

Tarieven accreditatieaanvragen (inclusief btw)

Commerciële/(deels) gesponsorde bijeenkomsten 300,00
Niet-commerciële/niet-gesponsorde bijeenkomsten en individuele aanvragen van niet-NVN-leden 99,99
Individuele aanvragen van NVN-leden 0,00
E-learning 300,00

 

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.