Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Werkvormen, arbeidsmarkt en loopbaan

Vrij gevestigd of in dienstverband
Neurologen werken in een dienstverband met het ziekenhuis (60%) of als lid van een vrij gevestigde maatschap (40%). De politiek wil grip op de zorg(kosten) houden. Politieke partijen veronderstellen dat er flink kan worden bespaard door alle medisch specialisten in loondienst te brengen. Diverse rapporten trekken dat sterk in twijfel, maar in juli 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om alle vrij gevestigde medisch specialisten in loondienst te brengen. Het in 2022 gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) geeft daar richting in: de medisch specialisten moeten door hun manier van werken en optimale gelijkgerichtheid (zie hier onder) zelf de meerwaarde aantonen van het voortbestaan van de mogelijkheid tot vrije vestiging. De Federatie Medisch Specialisten coördineert de discussie hierover.

Dienstverband
Bij de belangenbehartiging voor neurologen in dienstverband werken we nauw samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2021 zorgt samen met de Cao Ziekenhuizen voor een betere werk- en inkomenspositie voor neurologen in dienstverband en daarnaast voor meer mogelijkheden om veilig en gezond te werken.

MSB’s
Veel medisch specialisten in vrij beroep zijn lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in hun ziekenhuis. Het MSB werkt nauw samen met de raad van bestuur, onder andere om het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis te verbeteren. De Federatie Medisch Specialisten organiseert meerdere keren per jaar zogenaamde ‘collectievenbijeenkomsten’. Daarin wisselen de voorzitters van de MSB’s ervaringen uit en worden zij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op onder andere financieel en organisatorisch gebied.

Gelijkgerichtheid
Het samenwerkingsmodel tussen medisch specialisten en de raad van bestuur heeft geleid tot meer gelijkgerichtheid tussen beide partijen. Er zijn geen verschillende ‘eilandjes van maatschappen’ meer in het ziekenhuis, maar er wordt goed samengewerkt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Er worden heldere afspraken gemaakt over de gesprekken met zorgverzekeraars, investeringen in medische apparatuur en innovaties. Maar ook over de manier waarop onderwerpen als ‘juiste zorg op de juiste plek’ en ‘gezond en veilig werken’ worden ingevuld.

Arbeidsmarkt
Een groeiende groep medisch specialisten heeft problemen om een vaste aanstelling binnen het eigen specialisme te vinden. Het Capaciteitsorgaan maakt ramingen voor een vrij lange termijn, waarin veel kan veranderen. Ook is er al jaren sprake van een nullijn of minimale groei van het budget voor de ziekenhuiszorg. Hierdoor kan het aantal arbeidsplaatsen niet worden uitgebreid. En aan de andere kant zorgt de toenemende vraag naar acute (neurologische) zorg voor steeds grotere werkdruk. Deze arbeidsmarktproblematiek is dus zeer complex, er is geen eenvoudige snelle oplossing voor.

Loopbaan en loopbaanmonitor
De loopbaan van aios tot pensionering kent verschillende fasen. Over hoe specialisten dit beleven, de combinatie met privéomstandigheden die veranderen, en wensen in de verschillende fasen is weinig bekend. Om hierover een beter beeld te krijgen zette de Federatie Medisch Specialisten, samen met de LAD en De Jonge Specialist, in het voorjaar van 2022 voor het eerst de Loopbaanmonitor onder alle medisch specialisten uit. Ook veel neurologen vulden deze in, waardoor er naast een nulmeting voor alle medisch specialisten ook een specifieke rapportage beschikbaar is voor neurologen. We geven een vergelijking van de belangrijkste resultaten in een presentatie en de VAAN maakte 2 infographics, een infographic neurologen en een infographic neurologen in opleiding. De monitor is in 2024 opnieuw uitgezet.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.