Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Beleidsthema’s

We hebben 2 belangrijke beleidsthema’s: Neuroloog van de toekomst en Verbinden Hoofdzaak.

De neuroloog van de toekomst
Ons vak verandert en dat gaat steeds sneller. Neurologie wordt van een beschouwend ook steeds meer een acuut vak. Dat vraagt veel van de huidige neurologen, maar zeker ook van de toekomstige. Daarop moeten we ons nú zo goed mogelijk voorbereiden.

Onderwijs verbeteren
Dat betekent dat we het onderwijs, zowel voor aios als voor neurologen, continu moeten aanpassen en verbeteren. Voor de aios-opleiding gaan we aan de slag met een compleet nieuw, toekomstgericht opleidingsplan. Tegelijk nemen we ook de nascholing van neurologen onder de loep met een programma Leven Lang Leren. We zorgen ervoor dat iedere neuroloog zich steeds weer kan aanpassen aan de veranderende eisen van zowel de vakinhoud als de maatschappij.

Aandacht voor kwaliteitsbeleid
Daarnaast moeten we met elkaar in gesprek over de aanpak van subspecialistische aandachtsvelden: moeten we die accrediteren, registreren en visiteren? Een andere actuele discussie is de rol van de neuroloog in de spoedzorg. Verder is aandacht voor het kwaliteitsbeleid voor ons allemaal van belang. De snelheid waarmee kennis wordt ontwikkeld vraagt om een snellere modulaire update van richtlijnen, een update van de kwaliteitsvisitatie en het moderniseren van onze nascholing.

Programma Vitaliteit
Veel neurologen ervaren een oplopende werkdruk door een groeiende patiëntenstroom, hoge administratieve lasten en meer avond-, nacht- en weekenddiensten. Hierdoor wordt het moeilijk om werk en privé in balans te houden. Dit kan leiden tot minder werkplezier en uitval, waardoor uiteindelijk het zorgaanbod afneemt en het steeds lastiger wordt om aan alle zorgvragen te voldoen. Om dit aan te pakken starten we met een programma Vitaliteit. We kijken met dit programma wat we als vereniging voor neurologen van de toekomst kunnen betekenen.

Verbinden Hoofdzaak
Dit thema blijft actueel. Het raakt aan existentiële vragen: wat verbindt ons met elkaar, wat vinden we samen belangrijk in een tijd die ook gaat over subspecialisatie en eigen identiteit, met wie werken we samen, en hoe zorgen we er samen voor dat we gemotiveerd, doelgericht en actief blijven?

In gesprek
We hebben u nodig om de focus en samenhang te bewaken. Daarom voeren we op verschillende manieren met u het gesprek over deze thema’s.

Projecten op een rij
In februari 2024 zetten we alle projecten die bij de thema’s horen en we starten in 2024 op een rij in een nieuwsbrief aan de leden.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.