Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neuroloog

Hoe voegt u accreditatie-uren toe aan uw dossier?
De registratie van (na)scholing die u heeft gevolgd, met de bijbehorende accreditatie-uren, vindt plaats via uw persoonlijk dossier in GAIA. De KNMG verstrekt de inloggegevens.

Geaccrediteerde Nederlandse bijeenkomst
Woont u een geaccrediteerde Nederlandse bijeenkomst bij? Dan hoeft u zelf niets te doen. De aanbieder regelt het bijschrijven van de uren in uw dossier.

Overige nascholingsbijeenkomsten
Voor het bijwonen van overige nascholingsbijeenkomsten en -activiteiten volgt u de volgende stappen:

  1. Aan de hand van het overzicht ‘op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten’ (zie Naslagwerk) en de GAIA-nascholingsagenda neurologie controleert u eerst of een nascholing al eerder is geaccrediteerd.
  2. Is dat het geval, dan kan u de activiteit en de punten zelf toevoegen aan uw GAIA dossier.
  3. Is dat niet zo, dan vult u het formulier individuele accreditatie-aanvraag in. U mailt dit formulier zo snel mogelijk na afloop van de nascholing voor beoordeling naar de NVN. U moet een programma en deelnamecertificaat toevoegen.

NVN-leden kunnen een individuele aanvraag gratis indienen.
Voor nascholingen die u meer dan 5 jaar geleden heeft gevolgd, verlenen we geen accreditatie meer.

Niet-vakinhoudelijke nascholing
U kan 25% van het totaal aantal benodigde punten voor herregistratie verzamelen via niet-vakinhoudelijke nascholing. De aanvragen hiervoor lopen meestal via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Wanneer dat niet het geval is, kan u een individuele aanvraag indienen bij de NVN.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor accreditatie?

  • het bijwonen van (niet-) vakinhoudelijke nascholingsbijeenkomsten;
  • deelname aan e-learning;
  • proefschrift / promotie;
  • het schrijven van een artikel (1e, 2e of 3e en verdere auteur);
  • het houden van een voordracht over (een deelgebied van) de neurologie;
  • deelname aan een richtlijnwerkgroep;
  • deelname aan een begeleide intervisiegroep. Lees hiervoor de Regeling van de Federatie Medisch Specialisten.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.