Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neuroloog

Hoe voegt u accreditatie-uren toe aan uw dossier?
De registratie van (na)scholing die u heeft gevolgd en de bijbehorende accreditatie-uren, vindt plaats via uw persoonlijk dossier in GAIA. De KNMG verstrekt de inloggegevens.

Woont u een geaccrediteerde Nederlandse bijeenkomsten bij? U hoeft zelf niets te doen: de aanbieder regelt het bijschrijven van de uren in uw dossier.

Voor het bijwonen van overige nascholingsbijeenkomsten en -activiteiten volgt u de volgende stappen:

  1. Aan de hand van het overzicht ‘op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten (zie Naslagwerk) en de GAIA-nascholingsagenda neurologie gaat u eerst na of een nascholing al eerder is geaccrediteerd.
  2. Is dat het geval, kan u de activiteit (en de punten) zelf toevoegen aan uw GAIA dossier.
  3. Is dat niet het geval, vult u het Formulier individuele accreditatie-aanvraag in. U stuurt dit formulier voor beoordeling zo spoedig mogelijk na afloop van de nascholing, via e-mail. U moet een programma en deelnamecertificaat toevoegen.

Voor nascholingen die u meer dan 5 jaar geleden heeft gevolgd verlenen we geen accreditatie meer.
Voor NVN-leden is het indienen van een individuele aanvraag gratis.

Niet-vakinhoudelijke nascholing
U kan 25% van het totaal aantal punten benodigd voor herregistratie verzamelen via niet-vakinhoudelijke nascholing. De aanvragen hiervoor lopen meestal via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Wanneer dat niet het geval is, kan u een individuele aanvraag indienen bij de NVN.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor accreditatie?

  • het bijwonen van (niet-) vakinhoudelijke nascholingsbijeenkomsten;
  • deelname aan e-learning;
  • proefschrift / promotie;
  • het schrijven van een artikel (1ste, 2de of 3de en verder auteur);
  • het houden van een voordracht over (een deelgebied van) de neurologie;
  • deelname aan een richtlijnwerkgroep;
  • deelname aan een begeleide intervisiegroep (Regeling van de Federatie Medisch Specialisten).

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.