Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Rijgeschiktheidskeuring

Rijgeschiktheidskeuring
Verkeersdeelnemers met neurologische aandoeningen moeten vaak ge- of herkeurd worden om aan het verkeer te mogen blijven deelnemen. De administratieve lasten van zo’n keuring zijn erg hoog en de keuringen worden over steeds minder neurologen verdeeld. De NVN vindt het een maatschappelijke plicht om het voor patiënten mogelijk te maken om aan het verkeer te blijven deelnemen. Maar we vinden ook dat dat geen onevenredige lasten voor onze leden mag opleveren.

Voorstel ministerie IenW
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het huidige stelsel voor medische rijgeschiktheid optimaliseren. Na uitgebreid onderzoek en overleg met relevante partijen (onder wie de NVN) zijn er een aantal maatregelen om keuring voor rijgeschiktheid te verbeteren:

  • een meldplicht voor de rijbewijshouder
  • een informatierol voor de arts
  • een laagdrempelige 75+ screening
  • bewustwording bij verlenging rijbewijs
  • verbetering proces voor melding door naasten
  • bevorderen bewustwording medische rijgeschiktheid

De BBC is betrokken bij de nadere uitwerking hiervan. Hierbij is het voor de BBC belangrijk dat het bij een keuring om verschillende neurologische aandoeningen gaat. Eenzelfde keuring voor iedereen is dan ook niet mogelijk.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.