menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Richtlijnen

Wat zijn richtlijnen?
Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en gelden landelijk. Richtlijnen bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de besluitvorming. De NVN ontwikkelt neurologische richtlijnen en werkt mee aan richtlijnen met een neurologisch raakvlak.

Aansprakelijkheid
De NVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijnen. Elke medicus is zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening.

Modulair onderhoud van richtlijnen
Het proces van richtlijnontwikkeling en -herziening is aan het veranderen. Hiertoe zijn alle bestaande medische richtlijnen in clusters ondergebracht.

Door aan te sluiten bij (één van) de clusters (via deelname aan de stuurgroep en/of expertisegroep) is het mogelijk om mee te schrijven aan nieuwe richtlijnen of mee te werken aan het reviseren van bestaande richtlijnen.

Actuele richtlijnen
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende categorieën richtlijnen en protocollen. Klik op een categorie om een overzicht te raadplegen van de richtlijnen en protocollen binnen die categorie. Weet u niet onder welke categorie een richtlijn valt, kies dan voor de categorie ‘Alle’. In de tabellen staan linkjes naar de bijbehorende documenten, al dan niet in de Richtlijnendatabase.

Actueel

Direct naar:

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.