Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Richtlijnen

Wat zijn richtlijnen?
Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en gelden landelijk. Richtlijnen bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de besluitvorming. De NVN ontwikkelt neurologische richtlijnen en werkt mee aan richtlijnen met een neurologisch raakvlak.

Aansprakelijkheid
De NVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijnen. Elke medicus is zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening.

Modulair onderhoud van richtlijnen
Het proces van richtlijnontwikkeling en -herziening is aan het veranderen. Hiertoe zijn alle bestaande medische richtlijnen in clusters ondergebracht.

Door aan te sluiten bij de clusters (via deelname aan de stuurgroep of expertisegroep) is het mogelijk om mee te werken aan de ontwikkeling of herziening van richtlijnen.

Actuele richtlijnen
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende categorieën richtlijnen en protocollen. Klik op een categorie om een overzicht te raadplegen van de richtlijnen en protocollen binnen die categorie. Weet u niet onder welke categorie een richtlijn valt, kies dan voor de categorie ‘Alles’. In de tabellen staan linkjes naar de bijbehorende documenten, al dan niet in de Richtlijnendatabase.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.