Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Complicatieregistratie

De NVN-complicatielijst bestaat uit intracerebrale bloeding na IAT en intracerebrale bloeding na IVT. Daarnaast kan u binnen uw eigen vakgroep afspraken maken over extra te registeren complicaties. Dit kan per vakgroep neurologie verschillend zijn en samenhangen met de aandachtsgebieden van uw vakgroep. Neurologen moeten daarnaast ook de complicaties bijhouden die vanuit het ziekenhuis verplicht worden gesteld. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie en de NVN complicatielijst.

Definitie complicatie
De NVN gaat uit van de definitie van een complicatie die de Federatie Medisch Specialisten hanteert. Deze definitie luidt: Een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade.
Meer hierover leest u in het document Ongewenste uitkomsten van zorg (Federatie Medisch Specialisten, 2016).

Complicatieregistratie
Het registreren van complicaties is onderdeel van een lokale kwaliteitscyclus. Dit betekent dat er een laagdrempelig systeem is voor het maken van een complicatiemelding, dat complicaties structureel besproken worden en dat naar aanleiding van deze bespreking verbeteracties worden uitgevoerd. De neuroloog meldt complicaties volgens de (ziekenhuis)interne meldprocedure.

Normenkader Neurologie
Het onderwerp Complicatieregistratie is opgenomen in het Normenkader Neurologie. Bij de kwaliteitsvisitatie wordt de vakgroep gevraagd naar het proces en gebruik van een complicatieregistratie, hoe de uitkomsten worden besproken en verbeteracties worden vastgesteld en uitgevoerd.

Complicatielijst neurologie 2023
De complicatielijst neurologie uit 2009 is herzien. De herziene complicatielijst neurologie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Intracerebrale bloeding na IAT
  2. Intracerebrale bloeding na IVT
  3. Complicaties die geregistreerd worden vanwege afspraken in de eigen vakgroep/afdeling

Bij bepaalde patiëntencategorieën komen specifieke complicaties vaker voor, bijvoorbeeld postpunctionele hoofdpijn, valincidenten en delier bij Parkinsonpatiënten. De vakgroepleden maken met elkaar afspraken over welke complicaties er lokaal geregistreerd moeten worden. Iedere vakgroep kan met elkaar het gesprek voeren over complicaties die zij wil opnemen in de lokale complicatieregistratie. De vakgroep kan er voor kiezen om een bepaalde periode een specifieke complicatie te registreren, aangevuld met verbeteracties en indien er geen verbeterpotentieel meer is, de keuze maken om andere complicaties nauwgezet te volgen.

  1. Complicaties die geregistreerd worden vanuit lokale (centrum specifieke) regelgeving

Complicaties die verplicht worden bijgehouden vanuit (ziekenhuis)regelgeving moeten geregistreerd worden, maar niet (meer) apart voor de neurologie. Dit zijn  complicaties zoals aspiratiepneumonie, urineweginfecties, decubitus, flebitis, heropname 2 weken na TIA of beroerte, perforatie, lieshematoom en valincidenten. Deze complicaties zijn vaak onderdeel van de ziekenhuisbrede complicatieregistratieverplichtingen.

Meer lezen over de registratie van complicaties?

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.