menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Aiostoets

Volgende landelijke aiostoets: 28 september 2023
De aiostoets is verplicht voor alle aios neurologie en wordt groepsgewijs afgenomen. Dit gebeurt onder supervisie, zonder toegang tot boeken, naslagwerk of andere informatiebronnen. Verder gelden de volgende afspraken:

 • Voor aios vindt de toets plaats op donderdag 28 september 2023, van 14.00 tot 17.00 uur.
 • Dit jaar is de aiostoets voor het eerst voor 4e jaars aios summatief. Voor de aios uit andere jaargangen is de toets vooral bedoeld voor jezelf, om na te gaan hoe je kennis zich door de jaren heen ontwikkelt en om aan te zetten tot zelfstudie.
 • De toets wordt voor iedereen op de eigen opleidingslocatie afgenomen, onder supervisie van de hoofdopleider.
 • Toegang tot literatuur wordt beschouwd als fraude en door de opleider met de betreffende aios besproken (competentie professionaliteit).
 • Neurologen kunnen deze toets ook maken via http://nvn.remindotoets.nl. De toets staat voor hen een week open van vrijdag 29 september 2023 9.00 uur tot en met vrijdag 6 oktober 2023 17.00 uur. Ook hier geldt een maximale tijdsduur van 3 uur om de toets in af te ronden.

Toetsomgeving
De toets wordt afgenomen via het online toetsplatform RemindoToets. Alle aios hebben hier inloggegevens voor ontvangen. Heeft u uw gegevens niet meer, neem dan op tijd contact op met ons bureau. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden ziet u binnen 20 werkdagen na sluiting van de aiostoets uw resultaat in het portfolio. U ontvangt geen brief met uw persoonlijke resultaat.
Ook neurologen die de toets willen maken, vinden deze op het toetsplatform Remindotoets.

Opzet van de toets

 • De aiostoets is, behalve in het vierde leerjaar, een voortgangstoets (VGT) met een formatieve functie. Het doel van de toets is om u en uw opleider inzicht te geven in uw voortgang en om de verdere ontwikkeling bij te sturen.
 • Vanwege de formatieve functie van de toets drukken we het resultaat uit in een score, en dus niet in een cijfer.
 • De vragen zijn na afloop voor een korte periode openbaar zodat u en de opleiders die kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van kennis.
 • Aan het eind van het vierde leerjaar heeft de aiostoets een summatieve functie. Dan wordt dus getoetst of u de leerdoelen in voldoende mate heeft behaald. Het resultaat wordt nu wel uitgedrukt in een cijfer. Daarbij gebruiken we de compromismethode van Cohen-Schotanus: het vereiste beheersingspercentage van 55% wordt afgezet tegen de hoogst behaalde score.
 • De toets in het vierde leerjaar is qua inhoud en opzet gelijk aan de jaarlijkse VGT. De andere aios (jaren 1−3 en 5−6) maken deze als een normale VGT.
 • Neurologen ontvangen voor deelname aan de toets 4 accreditatie-uren, mits de z-score hoger is dan -2,0 en/of de score minimaal 55 punten.
 • De toets is gebaseerd op de thema’s van NEURON2. Per thema worden in een toetsmatrijs de leerdoelen beschreven.
 • Als bronnen voor de toets gebruiken we:
  • een vast leerboek (Neurology: A Queen Square Textbook, Eds: Clarke C, Howard R, Shorvon S, Rossor M  Wiley-Blackwell, Oxford, 2e editie sept 2016);
  • de Richtlijnen Neurologie;
  • leermateriaal voor de AIOS-onderwijsdagen (neuroanatomie, neurofarmacologie e.d.).

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.