Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Verbeteropties neurologie

Green teams neurologie
Zowel op lokaal als landelijk niveau zijn er verschillende werkgroepen duurzaamheid of ‘Green teams’ actief. De deelnemers delen hun ervaring met anderen en leren van projecten op andere afdelingen en in andere ziekenhuizen. Wij willen graag weten welke Green teams neurologie er al actief zijn. Kent u zo’n Green team neurologie? Laat het ons dan weten via vereniging@neurologie.nl.

Inspiratie voor de praktijk
In december 2022 ondertekenden 100 partijen deze Green Deal 3.0, waaronder de Federatie Medisch Specialisten. Het bevat vijf doelen. We hebben daar een aantal concrete verbeteropties voor de neurologische praktijk aan gekoppeld.

Green Deal duurzame zorg 3.0 Concrete verbeteropties voor de neurologische praktijk
1. Gezondheids- bevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
 • Gezondheidsbevorderende omgeving medewerkers: faciliteer mogelijkheden en voorzieningen op de afdeling om ongestoord pauze te kunnen houden; creëer ruimten met voldoende daglicht en groen. Faciliteer gezonde voeding en biedt voldoende vega/vegan opties tijdens vergaderingen, onderwijsmomenten of andere bijeenkomsten.
 • Gezondheidsbevorderende omgeving patiënten: geef voorlichting aan patiënten over een gezonde leefstijl, met voldoende aandacht voor zorg gericht op preventie (bijvoorbeeld via informatiefolders, website of in de spreekkamer).
2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
 • Duurzaamheid in opleiding: duurzame zorg, preventieve geneeskunde en ‘planetary health’ worden als vast onderdeel opgenomen in de opleiding, van zowel geneeskundestudenten als a(n)ios. Alle (zorg)medewerkers van de neurologie zijn bekend met in ieder geval: de ecologische voetafdruk van de zorg, de Green Deal Duurzame Zorg en zijn pijlers, en mogelijkheden die zij binnen hun beroep hebben om duurzaamheid te bevorderen.
 • Vertegenwoordigers duurzaamheid in de neurologie: de afdeling neurologie heeft een team van groene ambassadeurs, die zich specifiek inzetten voor verduurzaming op de werkvloer. Er is minimaal 1 persoon in de vakgroep die aanspreekpunt is voor duurzaamheid (bij voorkeur samen met in ieder geval een verpleegkundige).
3. CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 20230 en klimaatneutraal in 2050
 • Duurzaamheid in beleid: de afdeling stelt een jaardoelstelling op voor duurzaamheid, hierbij worden periodiek duurzame doelen op de afdeling nagestreefd. Duurzaamheid is opgenomen in de strategische / beleidsdocumenten van de eigen vakgroep en ziekenhuisbreed.
 • Passende zorg: doe geen onnodige diagnostiek, controles, opnamen of behandelingen.
 • Zorgevaluatie: participeer in zorgevaluaties om de meerwaarde van ons handelen in de dagelijkse praktijk beter te onderbouwen of te de-implementeren als deze niet kosteneffectief blijken.
 • Duurzaamheid in wetenschap: start onderzoek naar de milieu-impact van neurologische zorg en effecten ervan op neurologische ziektebeelden.
 • Reisbewegingen medewerkers: breng mobiliteitsplan onder de aandacht van medewerkers: maak woon-werkverkeer bespreekbaar op de afdeling, faciliteer mogelijkheden en voorzieningen voor thuiswerken. Zijn er regelingen die fietsen of openbaar vervoer bevorderen,  zoals korting op het OV, korting op kosten van aanschaf of reparatie fiets, korting op elektrische auto? En ook: hoe wordt omgegaan met congressen en reizen daar naartoe?
 • Reisbewegingen patiënten: de medewerkers van de afdeling neurologie hebben de mogelijkheid om een digitaal consult uit te voeren op de polikliniek of vanuit huis.  
4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
 • Duurzame inkoop: zoek zo veel mogelijk naar duurzame alternatieven (volgens de 10 R-ladder voor circulaire economie: ‘refuse, reduce, re-use, recycle’).
 • Afvalreductie op de afdeling: monitor op de afdeling hoeveel afval er geproduceerd wordt, en waar mogelijk gereduceerd of gerecycled kan worden. De afdeling zet zich in voor zo min mogelijk gebruik van papier, onder andere door te digitaliseren

5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

 • Medicatieverspilling: de neuroloog informeert de patiënt over medicatiegebruik en de juiste opslag en verwerking van (overgebleven) medicatie, bevordert therapietrouw; de afdeling neemt alleen noodzakelijke medicatie af in kleine batches.

Suggesties of vragen?
Heeft u suggesties voor duurzame oplossingen in de neurologische praktijk? Of heeft u vragen, bijvoorbeeld over de milieu-impact van de (neurologische) zorg of behandelingen? Mail dit aan ons, zodat we elkaar verder op weg kunnen helpen.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.