Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Afspraken

Integraal Zorgakkoord
Op 16 september 2022 heeft de Federatie Medisch Specialisten namens alle wetenschappelijke verenigingen het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. Dit akkoord werd gesloten tussen het ministerie van VWS en 14 partijen uit de zorgverzekeringswet-sector (met wie VWS voorheen losse afspraken maakte). De ambitie van het IZA is om de zorg ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Grote uitdagingen
We hebben te maken met grote vraagstukken in de zorg: het tekort aan zorgpersoneel, de vergrijzing, steeds meer patiënten met een complexere zorgvraag en de almaar stijgende zorgkosten. Maar de problemen die de zorgsector op zich af ziet komen worden ook beïnvloed door maatschappelijke kwesties zoals de toegenomen armoede, inflatie, tweedeling in de samenleving, klimaatproblematiek en luchtvervuiling. Een groot deel daarvan werd al beschreven in het WRR-rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ van september 2021, dat dan ook een belangrijke basis werd voor het IZA.

We kunnen al deze uitdagingen alleen gezamenlijk het hoofd bieden, met een integrale aanpak. Met het IZA heeft een groot aantal partijen in en om de zorg hierin een eerste stap gezet, door afspraken te maken over de koers voor de komende jaren.

Afspraken
In het IZA is afgesproken dat we gaan inzetten op:

  • passende zorg (als hoeksteen);
  • regionale samenwerking;
  • versterken van de zorg dichtbij huis;
  • samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en geestelijke gezondheidszorg;
  • zorg voorkomen door gezond leven en preventie;
  • een goede werkomgeving voor de zorgprofessionals;
  • digitalisering en gegevensuitwisseling;
  • verbeteren van de contractering.

Voor de uitvoering van impactvolle zorgtransformaties die leiden tot structurele verbetering op deze vlakken heeft VWS 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld , de zogenoemde transformatiegelden. Om de informatie m.b.t. deze transformatiegelden te bundelen hebben FMS en NVZ samen een factsheet opgesteld.

Zorgen, maar startpunt van een beweging
De Federatie maakt zich wel zorgen over de verdere uitwerking van elementen uit het zorgakkoord. Zoals de hoge verwachtingen van digitalisering, de risico’s die concentratie van zorg en volumenormen meebrengen en het behoud van vrije artsenkeuze. De Federatie ziet het akkoord dan ook als een startpunt van een beweging waarin we de toekomst van ons zorgstelsel samen opnieuw moeten vormgeven. De afspraken moeten worden uitgewerkt en vormgegeven in gezamenlijke werkagenda’s. Het is belangrijk dat de medisch specialisten en andere direct betrokken zorgprofessionals nauw betrokken zijn bij het invullen van die werkagenda’s.

Naslagwerk

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.