Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Passende zorg

De term passende zorg is in 2020 geïntroduceerd door het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Het heeft een belangrijke plaats gekregen in het Integraal Zorgakkoord; passende zorg moet de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden.

Wat is het?
Passende zorg is zorg die van hoge kwaliteit is, voor elke Nederlander toegankelijk, en tegelijkertijd ook betaalbaar. Het gaat uit van 5 basisprincipes:

 1. Passende zorg is waardegedreven
  Dit betekent dat we effectieve zorg doelmatig inzetten. We streven naar een relevante winst in gezondheid en functioneren voor de patiënt, tegen een redelijke prijs.
 2. Passende zorg komt samen met de patiënt tot stand
  Het functioneren en de sociale context van de patiënt staan centraal in het samen beslissen. Daarbij zetten we multidisciplinaire expertise in.
 3. Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek.
  Dit betekent dat we (duurdere) zorg voorkomen, verplaatsen en rondom mensen organiseren, maar ook vervangen door slimme zorg en e-health.
 4. Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van ziekte
  De overheid zet in op preventie en gezondheidsbevordering, en het verkleinen van gezondheidsverschillen. We focussen op hoe mensen hun gezondheid en functioneren zelf ervaren en het voorkomen van ziekte en zwaardere zorg.
 5. Passende zorg vindt plaats in een prettige en goede werkomgeving voor zorgprofessionals.

Veranderingen al in gang gezet
De afgelopen jaren werken we al aan verschillende veranderingen in de zorg die aansluiten bij passende zorg: de juiste zorg op de juiste plek, digitale zorg, samen beslissen, zorgevaluatie en gepast gebruik, en netwerkgeneeskunde. Maar ook al is passende zorg voor medisch specialisten niet nieuw, we nemen onze verantwoordelijkheid om dit verder te optimaliseren. Daarvoor moet echter wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals goede gegevensuitwisseling en landelijk uniforme zorgprestaties. Bovendien mag het streven naar passende zorg niet leiden tot een toename van bureaucratie en administratieve lasten.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.