menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Wat is het?

We willen iedereen de best mogelijke zorg geven tegen zo laag mogelijke kosten. Maar soms is nog niet bekend wat de beste zorg is. Welke behandelingen werken wel, niet of beter? Dat zoeken we uit via zorgevaluatie. De commissie Zorgevaluatie Neurologie faciliteert dit wetenschappelijk onderzoek door te inventariseren welke kennishiaten er zijn en subsidieaanvragen op het gebied van doelmatigheidsonderzoek te begeleiden. Zo dragen we bij aan betaalbare, effectieve en veilige neurologische zorg.

Processtappen
In het proces van zorgevaluatie doorlopen we verschillende stappen. In onderstaand figuur hebben we die samengevat:

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.