menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Algemeen

Een visitatie is een middel om de kwaliteit van ziekenhuizen en opleidingsinstituten te bewaken. Een groep vakgenoten controleert daarvoor regelmatig of het ziekenhuis aan de criteria voldoet.

Er zijn twee soorten visitaties: de kwaliteitsvisitatie en de opleidingsvisitatie. De kwaliteitsvisitatie wordt uitgevoerd in alle ziekenhuizen. De opleidingsvisitatie wordt uitgevoerd in de klinieken met een opleidingsbevoegdheid.

Een medisch specialist moet deelnemen aan zijn visitatieprogramma om zich te kunnen herregistreren. Deze eis is opgenomen in het Kaderbesluit CGS.

De visitaties worden ondersteund door Qualicura BV. Heeft u vragen over de kwaliteitsvisitaties of over het ondersteuningssysteem Compass? Stuur dan een bericht naar Qualicura BV via visitaties@neurologie.nl.

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.