Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Algemeen

Een visitatie is een middel om de kwaliteit van ziekenhuizen en opleidingsinstituten te bewaken. Een groep vakgenoten controleert daarvoor regelmatig of het ziekenhuis aan de criteria voldoet.

Er zijn twee soorten visitaties: de kwaliteitsvisitatie en de opleidingsvisitatie. De kwaliteitsvisitatie wordt uitgevoerd in alle ziekenhuizen. De opleidingsvisitatie wordt uitgevoerd in de klinieken met een opleidingsbevoegdheid.

Een medisch specialist moet deelnemen aan een visitatieprogramma om zich te kunnen herregistreren. Deze eis is opgenomen in het Kaderbesluit CGS. Het Kaderbesluit kunt u downloaden op de website van de KNMG.

De visitaties worden ondersteund door Qualicura. Heeft u vragen over de visitaties of over het ondersteuningssysteem Compass/Exata? Neem dan contact met ons op via visitaties@neurologie.nl.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.