Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Kennisvragen

De door de NVN geprioriteerde kennisvragen staan hieronder ingedeeld per deelgebied. De kennisvragen zijn hoofdzakelijk afkomstig van één van de Kennisagenda’s Neurologie.

Onder elke kennisvraag vindt u meer informatie en de status. 

PICTOGRAM CEREBROVASCULAIRE ZIEKTEN
Cerebrovasculaire ziekten
Wat is het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte? (K&D)
Wat is de kosteneffectiviteit van een gestructureerde nazorgpoli voor CVA- en TIA-patiënten, waar naast secundaire preventie aandacht wordt besteed aan cognitieve en emotionele gevolgen van een beroerte op cognitief en sociaal functioneren? (2018)
Wat is het effect van behandeling met statines bij kwetsbare oudere patiënten met een doorgemaakte TIA of herseninfarct op de kwaliteit van leven en het fysiek functioneren? (2018)
Wat is de meerwaarde van een ziekenhuisopname bij patiënten met een gering herseninfarct, zonder invaliderende uitval?
Wat is de meerwaarde van de CYP2C19 test na een eerste acuut herseninfarct of TIA om vast te stellen welke trombocytenaggregatieremmer (en in welke dosering) het meest effectief is in het voorkomen van een nieuw herseninfarct of TIA?
PICTOGRAM EPILEPTIE, WEGRAKINGEN, DUIZELIGHEID EN SLAAP
Epilepsie wegrakingen duizeligheid en slaap
Wat is in de eerste lijn en op de SEH de optimale diagnostiek bij acute vertigo ter onderscheid van een centrale en een perifere origine? (2018)
Wat is de meerwaarde van een EEG na slaapdeprivatie na een eerste, niet geprovoceerde epileptische aanval bij een normaal eerste routine interictaal EEG?
Wat is de optimale draagbare aanvalsdetectie en -alarmerings- methode voor patiënten met focale aanvallen met een hoog risico op complicaties?
PICTOGRAM INFECTIE EN INFLAMMATIE
Infectie en inflammatie
Kan immuunmodulerende therapie worden gestaakt bij patiënten met stabiele MS en bij patiënten met RR-MS die in een secundair progressieve fase zijn beland? (2018)
Wat is de optimale stop-strategie voor tweedelijns MS-immunomodulerende therapie (wanneer, bij wie en hoe)?
PICTOGRAM NEURO-ONCOLOGIE
Neuro-oncologie
Wat is de optimale frequentie en duur van radiologische follow-up bij patiënten met een asymptomatisch meningeoom?
PICTOGRAM NEUROMUSCULAIRE ZIEKTEN ETC
Neuromusculaire ziekten en aandoeningen van perifeer zenuwstelsel
Wat is de effectiviteit en doelmatigheid van het inzetten van Parkinson verpleegkundigen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten, in vergelijking met standaard zorg? (K&D)
Wat is de beste diagnostische en behandelstrategie bij carpaaltunnelsyndroom (CTS)? (SEENEZ)
In hoeverre is bij de klinische diagnose polyneuropathie het uitvoeren van bloedonderzoek nuttig voor het opsporen van een behandelbare onderliggende aandoening? (2018)
Wat is de optimale behandeling voor neuropathische pijn bij polyneuropathie?
Wat is de effectiviteit van wortelblokkades (epidurale steroïde injecties en PRF) bij chronische lumbosacrale of cervicale radiculaire pijnsyndromen op basis van een hernia of degeneratieve afwijkingen?
PICTOGRAM PIJN HOOFDPIJN ETC
Pijn (hoofdpijn aangezichtspijn en andere neurologische pijnsyndromen)
Wat is de meest effectieve behandeling van hoofdpijn van het spanningstype: tricyclische antidepressiva, Mensendieck-/fysiotherapie of beiden?
Wat is de optimale diagnostische strategie om bij patiënten met acute hoofdpijn de juiste oorzaak vast te stellen?
PICTOGRAM TRAUMA
Trauma
Wat is het optimale poliklinisch nazorgtraject voor patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel?
Wat is de meerwaarde van een ziekenhuisopname bij ouderen met geringe traumatische afwijkingen bij beeldvorming na een licht traumatisch hoofd/hersenletsel, maar verder een helder bewustzijn en geen neurologische uitval?

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.