Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Reisstipendia en bijdragen congresbezoek

Reisstipendia voor een stage in het buitenland

Met de reisstipendia voor een stage wil de Dr. Jan Meerwaldt Stichting jonge neurologen de kans geven om in het buitenland wetenschappelijke ervaring op te doen, die vervolgens in Nederland wordt toegepast. Het onderzoek kan deel uitmaken van een promotietraject, maar ook gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag doen. Aanvragen om een aanvullende opleiding in het buitenland te bekostigen komen niet in aanmerking. De reisstipendia zijn bedoeld voor neurologen die jonger zijn dan 40 jaar.

Hoogte van het bedrag
U ontvangt maximaal € 5.000. U kan dit bedrag gebruiken voor reis- en verblijfkosten of voor materiaalkosten.

Tijdstip van aanvraag
U kan altijd een aanvraag indienen. Het kan echter voorkomen dat er op dat moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn in het fonds. Dan moeten we uw aanvraag dus tijdelijk opschorten.

Aanvraag indienen
U kan uw aanvraag e-mailen naar het bureau van de NVN, ter attentie van de secretaris van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting. De aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

 • curriculum vitae
 • lijst van publicaties
 • onderzoeksplan
 • een ondersteunende brief van de promotor of leider van de onderzoeksgroep
 • een ondersteunende brief van de beoogde gastinstelling
 • een begroting (alle kosten die samenhangen met het buitenlandse verblijf)
 • vermelding van eventuele financiële steun uit andere bronnen

Besluit
Het bestuur van de stichting beoordeelt de haalbaarheid en wetenschappelijke merites van uw onderzoeksvoorstel. Eventueel kan het bestuur elders advies inwinnen, dit gebeurt uiteraard op basis van vertrouwelijkheid. We streven ernaar u binnen vier weken te laten weten of u de gevraagde steun ontvangt.

Voorwaarden 
Als u steun  krijgt vanuit de Dr. Jan Meerwaldt Stichting moet u dit vermelden bij alle publicaties die – geheel of gedeeltelijk – voortvloeien uit het wetenschappelijk onderzoek dat met steun van het reisstipendium tot stand is gekomen. Een exemplaar van deze publicatie moet u aan het bureau van de NVN sturen. Dat kan per post of via de mail.

Bijdragen voor congresbezoek in het buitenland

Met de bijdragen voor congresbezoek wil de Stichting neurologen of a(n)ios neurologie die jonger zijn dan 40 jaar de kans geven om op een wetenschappelijk congres in het buitenland een voordracht te houden over hun eigen werk. Het onderzoek kan deel uitmaken van een promotietraject, maar ook gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag doen.

Hoogte van het bedrag 
U ontvangt maximaal € 1.000. U kan dit bedrag gebruiken voor inschrijvingskosten van het congres en reis- en verblijfkosten.

Tijdstip van aanvraag 
U kan altijd een aanvraag indienen. Het kan echter voorkomen dat er op dat moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn in het fonds.

Aanvraag indienen
U kan uw aanvraag e-mailen naar het bureau van de NVN, ter attentie van de secretaris van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting. De aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

 • curriculum vitae
 • lijst van publicaties (indien van toepassing)
 • titel en samenvatting van de voordracht die u gaat houden
 • een ondersteunende brief van de promotor of leider van de onderzoeksgroep
 • een kopie van een bericht van de congresorganisatie dat uw voordracht is geselecteerd
 • een begroting (alle kosten die samenhangen met het congresbezoek)
 • vermelding van eventuele financiële steun uit andere bronnen

Besluit
De neurologen uit het bestuur beoordelen uw aanvraag. Wij streven ernaar u binnen vier weken te laten weten of u de gevraagde steun ontvangt.

Voorwaarden 
Als u steun krijgt vanuit de Dr. Jan Meerwaldt Stichting moet u dit vermelden bij de eventuele publicatie die gewoonlijk volgt op de voordracht die u heeft gehouden. Een exemplaar van deze publicatie moet u aan het bureau van de NVN sturen. Dit kan per post of via de mail.

Publicaties met steun van Dr. Jan Meerwaldt Stichting

Liora Ter Horst – In september 2022 begon mijn jaar in Brisbane, Australië, dankzij de steun van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting voor mijn werkreis. Gedurende mijn verblijf heb ik enkele manuscripten voltooid en gepubliceerd:

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.