menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Dbc-structuur en regelgeving

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg u heeft gegeven. Dat doet u op basis van diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Informatie over de dbc-systematiek vindt u onder andere:

  • in de informatiekaart van de NZa;
  • op de website van de NZa;
  • in de registratiewijzer die de Federatie Medisch Specialisten heeft opgesteld met informatie over de toepassing van de beleidsregels en nadere regels van de NZa in de praktijk;
  • in de registratiekaart met informatie over het openen van een dbc.

 

Medisch specialisten ervaren bij het registreren van behandelingen (dbc/dot) nog veel ruimte voor verschillen in interpretatie. De Federatie Medisch Specialisten werkt intensief samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouder NZa om de huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels te vereenvoudigen.  Lees meer over registreren

 

Wijziging dbc-systeem aanvragen
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen, maar ook branchepartijen en de overheid kunnen bij de NZa een aanpassing in het dbc-systeem aanvragen. De NZa onderhoudt de dbc-systematiek en kijkt of het wijzigingsverzoek past binnen wet- en regelgeving en leidt tot de gewenste verbetering.

Heeft u een verzoek voor een wijziging in de dbc-systematiek? Neem dan contact op met de Beroepsbelangencommissie via vereniging@neurologie.nl. Houd er wel rekening mee dat gemiddeld 2 jaar duurt voor een aanvraag na goedkeuring daadwerkelijk leidt tot implementatie.

Actueel

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.