menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Dbc-structuur en regelgeving

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg u heeft gegeven. Dat doet u op basis van diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Informatie over de dbc-systematiek vindt u onder andere:

  • in de informatiekaart van de NZa;
  • op de website van de NZa;
  • in de registratiewijzer die de Federatie Medisch Specialisten heeft opgesteld met informatie over de toepassing van de beleidsregels en nadere regels van de NZa in de praktijk;
  • in de registratiekaart met informatie over het openen van een dbc.

 

Medisch specialisten ervaren bij het registreren van behandelingen (dbc/dot) nog veel ruimte voor verschillen in interpretatie. De Federatie Medisch Specialisten werkt intensief samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouder NZa om de huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels te vereenvoudigen.  Lees meer over registreren

 

Wijziging dbc-systeem aanvragen
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen, maar ook branchepartijen en de overheid kunnen bij de NZa een aanpassing in het dbc-systeem aanvragen. De NZa onderhoudt de dbc-systematiek en kijkt of het wijzigingsverzoek past binnen wet- en regelgeving en leidt tot de gewenste verbetering.

Heeft u een verzoek voor een wijziging in de dbc-systematiek? Neem dan contact op met de Beroepsbelangencommissie via vereniging@neurologie.nl. Houd er wel rekening mee dat gemiddeld 2 jaar duurt voor een aanvraag na goedkeuring daadwerkelijk leidt tot implementatie.

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.