Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Dbc-structuur en regelgeving

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg u heeft gegeven. Dat doet u op basis van diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Informatie over de dbc-systematiek vindt u onder andere:

  • in de informatiekaart van de NZa;
  • op de website van de NZa;
  • in de registratiewijzer die de Federatie Medisch Specialisten heeft opgesteld met informatie over de toepassing van de beleidsregels en nadere regels van de NZa in de praktijk;
  • in de registratiekaart met informatie over het openen van een dbc.

Medisch specialisten ervaren bij het registreren van behandelingen (dbc/dot) nog veel ruimte voor verschillen in interpretatie. De Federatie Medisch Specialisten werkt intensief samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouder NZa om de huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels te vereenvoudigen.  Lees meer over registreren.

Wijziging dbc-systeem aanvragen
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen, maar ook branchepartijen en de overheid kunnen bij de NZa een aanpassing in het dbc-systeem aanvragen. De NZa onderhoudt de dbc-systematiek en kijkt of het wijzigingsverzoek past binnen wet- en regelgeving en leidt tot de gewenste verbetering.

Heeft u een verzoek voor een wijziging in de dbc-systematiek? Neem dan contact op met de Beroepsbelangencommissie via vereniging@neurologie.nl. Houd er wel rekening mee dat het gemiddeld 2 jaar duurt voor een aanvraag na goedkeuring daadwerkelijk leidt tot implementatie.

NZa Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2023
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Wegwijzer bekostiging digitale zorg geactualiseerd. In deze wegwijzer wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om digitale zorg te bekostigen. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de organisatie van zorg. Het heeft ook een prominente rol in het integraal zorgakkoord gekregen omdat digitale oplossingen nodig zijn om de zorg in de toekomst toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. In de geactualiseerde versie van de Wegwijzer staan de verruimingen die per 2023 ingaan en licht de NZa andere interessante ontwikkelingen toe. De mogelijkheden en meerwaarde van digitale zorg of digitale ondersteuning van zorg verschilt per zorgvorm en per patiënt. Daarom blijven de behoeften en wensen van de patiënt en de zorgverlener het uitgangspunt bij het aanbieden van zorg, ongeacht de vorm waarin die zorg wordt aangeboden.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.